Nieuws

Ledenvergadering in de Ark te Oene op 9 april a.s.

Op D.v. 9 aprilt a.s. wordt er een ledenvergadering gehouden in gebouw "De Ark" van de Hervormde Gemeente te Oene. Adres: Keizerstraat 4, Oene.

We hopen u dan ook bij te praten over de verkiezingsuitslag

Aanvang 20.00 uur.

Alle leden welkom! 

Christenunie Epe op Facebook

Christenunie Epe op Facebook

https://www.facebook.com/ChristenUnieEpe/

Wim van den Berg geïnstalleerd als raadslid in de gemeenteraad.

Wim van den Berg is op 23 februari j.l. geinstalleerd als raadslid in de gemeenteraad.

Wim volgt Henk de Waard op die afscheid genomen heeft van de gemeenteraad.

Hierbij enkele foto's van de feestelijke installatie van Wim door de burgemeester ven Epe.

Installatie Wim in de raad

Wie is Wim van den Berg?

Wie is Wim van den Berg?
Wim zelf aan het woord:

Ik ben geboren op 9 december 1957 in Wanneperveen. In 1974 verhuisd naar Vaassen, op de grens van Emst. Als gezin zijn we altijd gericht geweest op Emst zowel als kerk als op de school.

Ben eerst bij mijn vader op het agrarisch bedrijf gaan werken, later in een maatschap en nog later het bedrijf overgenomen. Tot de MKZ kwam in 2001. Hierna met een dierenpension begonnen, dit werk is heel gezegend. Samen met mijn vrouw Jansje en onze beide dochters Else en Janine runnen we deze V.O.F. We zijn in 1980 getrouwd en hebben ook een zoon. Ben bij veel besturen betrokken geweest of nog betrokken, o.a. van de lagere school, de Rabobank, de geitenmelkafzetcoop. en in het bestuur van de varkenshoudersvereniging. Verder ben ik Diaken geweest in de hervormde gemeente van Emst en ben er nu ouderling.

Wim portret

3 Zetels in de raad + Dick van Norel parttime wethouder.

Samen met de SGP hebben we nu drie zetels waarvan één bezet door de CU. Bovendien levert de Christenunie door Dick van Norel een wethouder! Dick houd zich bezig met zorg (waaronder WMO, gehandicaptenbeleid), ouderen envolksgezondheid.

Dick heeft hiermee al veel ervaring opgedaan toen hij directeur was van een woonzorgcentrum in Epe.

De SGP/CU fractie zietl er met Gods zegen alsvolgt uit:

!) Jan Spijkerboer (SGP), 2) Henk de Waard (ChristenUnie), 3) Henk Boon (SGP).

SGP/CU levert wethouder gemeenteraad Epe!

. Vertegenwoordigers van de partijen Nieuwe Lijn, CDA, SGP/CU, PvdA en GroenLinks zijn er na de verkiezingen van 2014 in geslaagd om tot een inhoudelijk akkoord te komen.

Er is een college met vijf wethouders, waarvan er drie wethouders parttime aan de slag zijn.


De wethouders zijn: 
● Wethouder Robert Scholten (Nieuwe Lijn, fulltime)
● Wethouder Erik Visser (CDA, fulltime) 
● Wethouder Dick van Norel (SGP/CU, parttime)
● Wethouder Joop van Nuijs (PvdA, parttime)
● Wethouder Jan Aalbers (GroenLinks, parttime) 

Kijk voor informatie over het coalitieakkoord en de portefeuilleverdeling op hoofdlijnen op http://bit.ly/1kQpSXT