Nieuws

Lia de Waard-Oudesluijs begonnen aan tweede termijn als wethouder

Lia de Waard-Oudesluijs begonnen aan tweede termijn als wethouder

‘Omzien naar elkaar, daar gaat het om!’

In 2018 werd ze wethouder namens de SGP-CU in Epe. Inmiddels is Lia de Waard-Oudesluijs begonnen aan haar tweede termijn. Wat beweegt haar? Een gesprek over het wethouderschap in de gemeente Epe.

Wil je jezelf even voorstellen?

“Mijn naam is Lia de Waard-Oudesluijs, ik ben getrouwd en we hebben een zoon. Ik heb gezondheidswetenschappen gestudeerd. Sinds 2002 wonen we in Emst, maar van oorsprong ben ik een westerling. De eerste tien jaar van ons huwelijk hebben we in Zwijndrecht gewoond, daarna zijn we naar de Veluwe verhuisd. De reden was dat we dichter bij mijn ouders in Vaassen wilden wonen. Zo zijn we in Emst terecht gekomen. Dat bevalt heel goed. Dus we willen hier niet meer weg!”

Lia de Waar-Oudesluijs

Wat vind je van deze omgeving?

“Dit deel van het land ligt heel centraal. We wonen in een prachtige omgeving, met rust en ruimte. Toch ben je dichtbij grote steden. Ik vind het fijn om af en toe naar een stad te gaan. We hebben thuis twee paarden,  daarmee rijd ik aangespannen. Dat is een heerlijke hobby om mijn hoofd leeg te maken. We doen ook vaak mee aan de Paardenvierdaagse in Epe: vier dagen rijden in de prachtige Veluwse bossen en over de heidevelden.”

Hoe ben je bij de ChristenUnie terecht gekomen?

“Ik had altijd al interesse in de politiek. Ook vind ik het belangrijk dat je lid bent van een politieke partij. Omdat ik graag iets wilde gaan doen voor de partij, ben ik bestuurslid geworden van de provinciale ChristenUnie. Dat vond ik erg leuk. Op een gegeven moment werd ik moeder, toen heb ik het wat afgebouwd. Na verloop van tijd moest de lijst in Epe weer gevuld worden en ben ik gevraagd om mij verkiesbaar te stellen.”

Past de functie van wethouder bij jou?

“Ja! Je mag je druk maken om dingen die ertoe doen in de samenleving. Mijn portefeuille kan het verschil maken voor de individuele mens. Je moet bijvoorbeeld zorgen dat de dagbesteding op orde is. Dat ontlast ook de mantelzorgers. Daar hebben we veel aandacht voor. Aan de ene kant is het goed om voor je partner of familie te mogen zorgen, aan de andere kant moet je oppassen dat het niet te veel wordt. Soms is er professionele zorg nodig, dan voorkom je escalaties. Iemand kan met alle liefde zorgen voor een partner, maar sommige signalen komen niet of te laat door. Professionele zorg, zoals goede wondbehandeling of medicatie, kan veel kwaliteit van leven toevoegen.

Omdat ik uit de zorg kom, spreek ik de taal van de zorg. Ook weet ik hoe de zorg in elkaar zit. Dat helpt, want niet alles is mogelijk. Als je weet hoe de systemen in elkaar zitten en hoe de zorg betaald wordt, kun je beter accepteren wat wel en niet haalbaar is. Naast zorg en welzijn heb ik cultuur (in brede zin) in mijn portefeuille. Mijn grote wens is om cultuur, zorg en welzijn met elkaar te verbinden tot een mooie doorgaande lijn in de aankomende jaren.”

Welke knelpunten zie je binnen de jeugdzorg?

“Binnen de GGD is aandacht voor onder meer jeugdgezondheidszorg. Vanuit hun signalering doen we bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werk. Bij de jeugdzorg zijn er echter complexe zorgvragen. Ons grootste probleem in de gehele zorg is momenteel de beschikbaarheid van mensen. Een kind dat zorg nodig heeft, of bij wie  het thuis ineens escaleert, willen we graag zo snel mogelijk helpen met de best passende zorg. Om problemen te voorkomen, moeten we veel meer naar de voorkant. Mensen bewust maken van gezond leven, gezonde voeding en bewegen. Dat geldt voor jong en oud. Dan blijf je fit en vitaal. Ik ben voor een suikertax en minder zout. Gelukkig worden de grote reclames voor alcohol al beperkt. We moeten allemaal zelf vitaal willen blijven. Veel ziektes zijn toch te linken aan het leefpatroon. Dan zijn er altijd mensen die pech krijgen, daar kun je niets aan doen.”

Waar ben je trots op ?

“Heel dichtbij, in mijn eigen portefeuille, ben ik trots op de mantelzorg en de waardering daarvan. Daarnaast is er een mooie samenwerking ontstaan tussen huisartsen en welzijn. Dat noemen we ‘welzijn op recept’. Mensen komen soms met vragen bij de huisarts, die voortkomen uit eenzaamheid of psychische problemen. De huisarts kan dan geen medische oorzaak vinden, maar signaleert wel een sociale nood. Dan wordt er verder gekeken waar de inwoner mee geholpen kan worden. Niet voor alles is er een pilletje van de dokter. De huisarts of praktijkondersteuner in onze gemeente kan in zo’n geval doorverwijzen naar de onderdelen van welzijnsorganisatie Koppel-Swoe. In de gemeente zijn verschillende laagdrempelige buurtpunten. Iedere inwoner kan hier terecht voor dagbesteding en ontmoeting. Deze buurtpunten worden opgezet  door een aantal zorgaanbieders en draaien met professionele medewerkers en vrijwilligers. Dat is heel mooi: je kunt er een zorgvraag hebben en tegelijk ook vrijwilliger zijn.”

De ChristenUnie Epe heeft behoorlijk aan de weg getimmerd met de tiny houses. Hoe staat het met die plannen?

“Wij wilden graag tiny houses voor jongeren in onze gemeente. Door de woningcrisis hebben zij weinig perspectief op een huis. Ook vanuit duurzaamheid spreekt het een bepaalde groep jongeren aan om in een tiny house te wonen. Maar ze zijn er nog niet, want we zijn ingehaald door de werkelijkheid. Er moet een nieuwe woonagenda komen; die zal hopelijk voor de zomer klaar zijn. Ondertussen zijn we als gemeente bezig met tijdelijke huisvesting, dat pakken we groter aan dan alleen de tiny houses. We willen tijdelijke huisvesting realiseren voor statushouders en andere doelgroepen die met spoed een woning nodig hebben. De taakstelling om statushouders te huisvesten wordt steeds groter, door de onrust in de wereld.  Waarschijnlijk is de eerste tijdelijke huisvesting binnenkort klaar: in de oude school het Kwetternest in Vaassen.

Positief is dat er nieuwe plannen zijn, zoals SprenghenParc in Vaassen. Triada is ook bezig met inbreiding van locaties: de plek van de Hema in Epe bijvoorbeeld wordt ontwikkeld met appartementen, dus er komen wel nieuwe woningen. Die zijn niet specifiek voor jongeren, maar het zorgt wel voor doorstroom.”

Wat doe je zelf om duurzaam te leven?

“We hebben een dakhelling vol zonnepanelen, een geïsoleerd huis en de verwarming staat op 16 graden. Maar we hebben wel een open haard. Binnenkort krijgen we een hybride warmtepomp, die is al geruime tijd geleden besteld. Als je die goed gebruikt, kun je veel gas besparen. Wij gaan ons uiterste best daarvoor doen. Ik probeer ook gewoon zuinig te zijn, door bijvoorbeeld  geen eten weg te gooien. Iets dat niet kapot is, gooi ik niet weg. We hebben nog een televisie van 2002 die goed functioneert en dus gebruiken we die gewoon! Er komt niets nieuws als het oude nog functioneert. Kleding draag ik af of ik probeer er iemand anders blij mee te maken. Het is me met de paplepel ingegoten om zuinig te zijn en niet te verspillen. Ik vind dat je niet moet uitgeven omdat je het geld ervoor hebt. Ik vind het belangrijk om te delen van wat je hebt, door te geven aan anderen die het nodig hebben. Voor ons betekent dat ook mensen steunen die missiewerk doen en de kerkelijke gemeente financieel steunen.”

Hoe kun je het christen-zijn uitdragen in je werk?

“Volgens mij gewoon door te zijn wie je bent. Af en toe kun je tussen de regels door laten blijken waar je vandaan komt en wat belangrijk voor je is. Dat blijf ik doen. Maar wat ik vooral belangrijk vind, is omzien naar elkaar en naastenliefde. Ik kan, bij wijze van spreken, wel hard de tien geboden gaan proclameren, maar als ik niet straal als die stad op de berg, gaan mensen er toch aan voorbij. Ook met personen die geen christen zijn, heb ik mooie gesprekken over waar ik voor sta. Ik ben blij dat ik een portefeuille heb in het sociale domein. Als gemeente willen we er zijn voor mensen, ook voor de financiële nood. Er zijn veel mensen die de gasrekening niet meer kunnen betalen. Niet alleen bij de minima, maar ook bij werkende tweeverdieners. Dat doet psychisch heel veel met mensen. Ik maak me daar veel zorgen over. Mensen met financiële problemen kunnen een beroep doen op het noodfonds in Epe. Ik hoop echt dat ze ons als gemeente daarvoor weten te vinden.”

Wat wil je de inwoners van de gemeente Epe toewensen voor het jaar 2023?

Ik wens ze een mooi, gezegend jaar. We zullen allemaal financieel een stukje armer worden. Maar ik hoop dat iedereen een manier vindt om daar mee om te gaan. Laten we terug gaan naar wat we echt nodig hebben en ons realiseren waar het om gaat: omzien naar elkaar.”

Raad steunt amendement SGP-CU: financiering multifunctioneel sportveld Epe is rond

Epe – Sporten kan in Epe binnenkort op een nieuw multifunctioneel veld. De gemeente Epe gaat het tekort op de begroting voor de aanleg ervan dekken. Een amendement daartoe van SGP-ChristenUnie, mede ingediend door CDA, VVD en D66, kreeg steun van de hele gemeenteraad.

foto 2 van 3

Al geruime tijd zijn er plannen voor een nieuw te bouwen sport, beweeg en ontmoetingsfaciliteit (SOF) in Epe Noord, naast de speeltuin tussen de Hoge Hagt en de Leegte. Op dit multifunctionele veld kan zowel voetbal, hockey als basketbal gespeeld worden.

Ook zijn er fitness-, calisthenics-  en bootcamp toestellen en is er plek voor een petanque baan. Met verschillende bankjes en veel groen wordt het een aantrekkelijke ontmoetingsplek voor jong en oud, die ook geschikt is voor rolstoelgebruikers.

De initiatiefnemers van een sport- en buurtvereniging hadden ruim 85 procent van de begroting bij elkaar gehaald. Er was nog een klein tekort. De SGP-ChristenUnie verzocht de gemeente het tekort te dekken. Bij de begrotingsvergadering van de gemeenteraad op 10 november kreeg dat verzoek steun van alle partijen. Het college van B en W had het plan al omarmd.

Bekijk de drone video (voordat er gestart wordt met bouwen) HIER

“Wij vinden sporten, bewegen en elkaar ontmoeten belangrijk”, stelt de fractie van SGP-ChristenUnie. “We zijn blij dat het nu slechts een kwestie van tijd is tot er gesport kan worden op deze prachtige faciliteit.”

Meer informatie over de SOF is te krijgen via info@sofepe.nl.

Beeld: Yalp/Stuurgroep SOF

foto 1 van 3

foto 3 van 3

BEDANKT!!

BEDANKT!

Gewaardeerde leden van de SGP-ChristenUnie.

De stembussen zijn gesloten en de stemmen zijn geteld. De campagnetijd komt daarmee tot een einde. De afgelopen maanden hebben we veel werk verzet. We hebben ons verhaal verteld door bijeenkomsten te organiseren, de gemeente door te gaan en via de verschillende kanalen te vertellen over onze plannen voor de mooie gemeente Epe. Fractieleden, kandidaten, bestuur en vrijwilligers hebben zich hard ingezet om een mooie en heldere campagne neer te zetten. Ook u zijn we daarvoor dankbaar. Dank u wel voor uw steun tijdens de campagne, door gebed en door praktische inspanningen!

flyer bedankt

Nu het verkiezingsstof enigszins is neergedaald, mogen we dankbaar zijn met de 2035 stemmen die SGP-ChristenUnie mocht behalen. Dat zijn er 95 stemmen meer dan in 2018. Als resultaat hiervan zijn we de komende vier jaar met een mooi aantal van 3 zetels vertegenwoordigd in de Eper gemeenteraad.

Maar het echte werk gaat juist nu (weer) van start. De komende periode wordt de Eper coalitie gevormd en staan er grote opgaven te wachten. Als SGP-ChristenUnie willen we écht iets betekenen voor de gemeente Epe. Daarbij blijven we ons geloof in onze Vader delen. Bidt u mee dat de campagne-inzet nu ook in het politieke werk door mag schijnen? Dank u wel!

De details van de uitslagen kunt u <HIER> lezen!

#GR2022 #sgpchristenunie

Snel meer woningen, ruim baan voor fietsers en een warm onthaal voor Oekraïners

Snel meer woningen, ruim baan voor fietsers en een warm onthaal voor Oekraïners

Stem vandaag SGP-ChristenUnie Epe!

Epe – Er moeten snel meer woningen komen in de gemeente Epe. Fietsers moeten ruim baan krijgen. En Oekraïners een warm onthaal. Dat was de boodschap van Lia de Waard-Oudesluijs van de SGP-ChristenUnie gisteravond tijdens het verkiezingsdebat in de bibliotheek van Epe. Vandaag is de dag om te stemmen voor christelijk-sociale politiek in de gemeente Epe.

20220315_200645

“We moeten gang maken en out of the box denken”, zei De Waard-Oudesluijs tijdens de discussie over de woningnood in de gemeente Epe. Samen met Frans de Ruiter voert ze de lijst van de SGP-ChristenUnie Epe aan. “We moeten niet wachten op grote projecten”, stelde ze. “Er moet nu iets gebeuren om de verhuistrein in gang te zetten zodat starters snel een plekje kunnen krijgen in onze gemeente.”

Volgens SGP-ChristenUnie kan flexwonen, bijvoorbeeld in tiny houses, een oplossing zijn. Als de gemeente het splitsen van woningen sneller toestaat, levert dat ook veel woonruimte op - net als het verbouwen van leegstaande bedrijfspanden tot huizen. “Er zijn heel wat stapels stenen hier in de gemeente die niet gebruikt worden”, zei De Waard-Oudesluijs. “We moeten als gemeente ruimhartiger zijn en uitbreiding toestaan in het bestemmingsplan. Ook met kleine projectjes in buurtschappen.”

Permanente bewoning van huizen op vakantieparken ziet de fractie niet als een goede oplossing. “We willen zeker coulant zijn ten opzichte van mensen die daar al jaren wonen. Het zijn soms schrijnende gevallen”, zei ze. “Maar toerisme is een van onze kroonjuwelen. Vakantieparken zijn belangrijk voor ons toeristisch profiel. Dat moeten we niet vergeten.”

De Waard-Oudesluijs zei onder de indruk te zijn van de ruimhartigheid van de inwoners om Oekraïners op te vangen. “We weten dat er op dit moment al zo’n veertig Oekraïners een plekje hebben hier bij mensen thuis. De helft daarvan zijn kinderen, die snel op een school terecht moeten kunnen. We moeten als gemeente zorgen dat deze mensen zo snel mogelijk mee kunnen doen in onze maatschappij.”

20220315_200657

Voor het naar school gaan ziet de fractie het liefst dat kinderen – en ouders – de fiets pakken. De aanleg van een snelfietspad van Apeldoorn naar Heerde kan mensen stimuleren om meer te bewegen, stelde ze. “Nu rijden we allemaal met de auto naar de sportschool. Maar goede veilige fietspaden kunnen mensen verleiden tot ander gedrag. Als je lekker meters kunt maken, is fietsen veel aantrekkelijker.”

De huidige hoge benzineprijzen helpen daar ook bij, zei ze. Het mes snijdt wat SGP-ChristenUnie betreft aan twee kanten: met het stimuleren van fietsen blijft de auto staan en wordt minder brandstof verbruikt. Dat past bij het rentmeesterschap van de aarde dat de fractie belangrijk vindt. “Er zijn nog heel wat daken in onze gemeente waar zonenpanelen op kunnen”, zei De Waard-Oudesluijs. “Laten we daar zoveel mogelijk op in zetten, en daarnaast kleine windmolens plaatsen bij boeren. Dan kunnen de mensen in Groningen rustig zitten en hoeven we Rusland niet te spekken.”

20220315_195611

Gemeente Epe stemt - geniet van beelden van onze prachtige gemeente-

Gaat u ook stemmen?! DOEN!

Geniet van de beelden van onze prachtige gemeente: STEM SGP-ChristenUnie!

Oene stemt: zie prachtige beelden van #oene: klik op Oene

Kerk Oene

Vaassen stemt: zie prachtige beelden van #vaassen: klik op Vaassen

vaassen

Epe Emst stemt: zie prachtige beelden: klik op: Epe Emst

Epe

#GR2022

‘Een luisterend oor zijn voor de inwoners’ - Frans de Ruiter

Lijsttrekker SGP-ChristenUnie Frans de Ruiter over zijn persoonlijke leven en de link met het verkiezingsprogramma

 ‘Een luisterend oor zijn voor de inwoners’

 Net voor de verkiezingen laten we in het laatste interview de nummer 1 van Lijst 4 aan het woord. Het verkiezingsprogramma van de SGP-ChristenUnie Epe voor 2022-2026 gaat over ons en onze omgeving. Onder het motto: ‘Beter voor elkaar’ maakt de fractie zich sterk voor alle doelgroepen in onze gemeente. We vroegen Frans de Ruiter hoe hij het samen leven, wonen en zorgen toepast in zijn eigen leven.  

 1. Je werkt in het vastgoed. Wat voor beroep zou je als kind gekozen hebben?

‘Ik had als kind al interesse in bouwen. Ik timmerde van alles. Wat ik in mijn hoofd had, probeerde ik met mijn handen te maken. Dat zat er al vroeg in. Ik heb nooit iets anders gewild. Het is wel heel gemakkelijk als je dat vroeg weet, dan kun je je opleiding daarop afstemmen. Nu heb ik al 25 jaar een eigen adviesbureau, waarbij ik me bezig houd met het vastgoed van schoolbesturen of andere grote organisaties. Ik begeleid hen bij nieuwbouw en renovaties van begin tot eind. Samen bouw je iets op en zie je iets groeien. Het is mooi om dat proces aan te sturen.’

2. Wat vind je het mooiste plekje in de gemeente Epe?

‘Deze omgeving is een aaneenschakeling van mooie plekjes, maar ik kom het liefst op de Tongerense heide. Niersen vind ik ook prachtig met het hoogteverschil. Overigens houd ik ook van de vlakte met boerderijen en weilanden, zoals in Oene. Ik kom hier niet vandaan maar ik ben opgegroeid in Meerveld, dichtbij Nieuw Milligen.’

3. Wat weten de meeste mensen nog niet van jou?

‘Ik heb een droom gehad die is uitgekomen. Toen ik jong was, wilde ik graag emigreren naar Canada. Mijn vader heeft ons als kinderen altijd gestimuleerd om dat te doen. Ik heb daar een korte periode gewoond, met mijn toenmalige vrouw. Door verdrietige omstandigheden zijn we vroegtijdig teruggekomen. Helaas is mijn eerste vrouw overleden. Daarna heb ik wel op het punt gestaan om terug te gaan maar mijn leven verliep anders. Jeannette en ik  wonen nu hier met onze kinderen op een hele mooie plek. We hebben een samengesteld gezin en genieten van onze kinderen en kleinkinderen. Wat ook niet iedereen weet, is dat ik van zeilen houd. We hebben een boot gehad in Lemmer. Maar mijn vrije tijd besteed ik  nu vooral aan klussen in en rondom ons huis.’

4. Wat versta je persoonlijk onder ‘wij leven samen’, ‘wij wonen samen’ en ‘wij zorgen samen’ ? 

‘Het samen leven doen we heel concreet in dit huis. Wij kunnen onze zonen de mogelijkheid bieden om in een gedeelte van het huis te wonen. Zij kunnen momenteel niets kopen of huren. Mijn vrouw en ik vinden het heel gezellig dat ze hier wonen. Je krijgt veel mee van hun leefwereld en waar ze mee bezig zijn. Ze komen met prachtige verhalen thuis. Ik wil ook voor mensen hier in de buurt een luisterend oor zijn. We hebben een goed contact met de verschillende buren, ook met iemand die wat onder de radar leeft. Iemand accepteren is het begin van de relatie. Even een praatje maken is heel belangrijk. Als het nodig is, helpen we de ouderen in onze buurt ook.’

Frans de Ruiter interview tiny houses

5. Hoe geef je zelf invulling aan de zorg voor de omgeving: het rentmeesterschap?

‘Laten we beginnen met het ‘laaghangend fruit’: wat je al simpel kunt doen is zorgen dat de energie niet verspild wordt. Kort douchen, de kachel laag en de lampen uit als je niet in een ruimte bent. Dit geven we ook aan onze kinderen mee. Daarnaast willen we geen voedsel verspillen, restjes eten we bijvoorbeeld de volgende dag op. Ook hebben we zonnepanelen en scheiden we ons afval goed. Mijn vrouw werkt bij de kringloop van Woord en Daad in Vaassen. Spullen die  we niet gebruiken brengen we daar heen. We doen lang met onze spullen en kopen niets wat niet nodig is!’

6. Waarin maak jij het verschil in de politiek?

‘Het begint met luisteren naar de argumenten van een collega raadslid. Ik vraag naar de beweegredenen en toon respect voor andere standpunten. Soms kun je met Bijbelse argumenten je visie laten horen. Ik heb de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan wel eens verteld om aan te geven dat we ruimhartig moeten omgaan met mensen die hulp nodig hebben.

Als fractie zetten wij in op creatieve oplossingen voor de woningnood, zoals woningsplitsing. We hebben mede geïnitieerd dat leegstaande bedrijfspanden omgebouwd kunnen worden tot wooneenheden. En we maken ons sterk voor locaties waar tiny houses kunnen komen. Vanuit mijn achtergrond kijk ik praktisch naar wonen: het moet betaalbaar zijn. Bij gemeentelijke projecten let ik ook scherp op de planning, het budget en het resultaat.’

7. Hoe kunnen we in de gemeente Epe beter voor elkaar zorgen?

‘Kijk naar elkaar om en help elkaar. We moeten veel meer lokaal gaan denken. Ik zou graag willen zien dat er weer buurtwinkels komen in de kleine kernen, zoals Zuuk en Gortel, voor de sociale contacten. In Dijkhuizen is een boerderijwinkel, dat is een mooi voorbeeld. Daar hoor je wat er speelt. Dat de buurvrouw ziek is, bijvoorbeeld. De gemeente moet bij initiatieven van burgers kijken wat mogelijk is en adviezen geven. De komende jaren hebben we elkaar nodig, zeker in de kleine kernen. Als je christen bent zou het een stukje automatisme moeten zijn om naar elkaar om te kijken. Vanuit de relatie kun je mooie gesprekken voeren. Zo doen we dat ook in de politiek.’

8. Wat wil je bereiken in de komende vier jaar?

‘Een begin van een oplossing voor de woningnood. Ik hoop dat de creatieve oplossingen hiervoor echt van de grond gaan komen. Op het sociale vlak kunnen we jongeren en ouderen nog beter helpen op een manier die bij hen past. Ze moeten niet van het kastje naar de muur gestuurd worden. We hebben voor ouderen bijvoorbeeld goede loketten nodig waar ze terecht kunnen. De digitale wereld schrikt veel ouderen af. Als ze via internet iets moeten aanvragen kan dat lastig zijn voor ze.’

9. Waar kunnen de kiezers jou op aanspreken?

‘Kiezers kunnen me op alles aanspreken. Maar ik kan niet beloven dat ik iedereen kan helpen.  Er is ook geen kok die voor alle monden lekker kan koken! Dat is een les die soms wel eens pijn doet, want je wilt zo graag iedereen helpen. Maar we doen het samen in de raad. We willen een luisterend oor zijn voor de burgers van de gemeente Epe. In het verkiezingsprogramma zie ik een drievoudig snoer: wonen, zorgen en leven. Als je dat met elkaar verbindt is dat veel sterker dan één snoer alleen. Dat vind ik zo mooi! Het is een heel sterk programma. Beter voor elkaar!’

#GR2022 #sgpchristenunie #GR22 #betervoorelkaar

Blijven bouwen aan een vriendelijk en veilig Epe

Blijven bouwen aan een vriendelijk en veilig Epe

In Epe werd een Politiek Café gehouden in het Episch Centrum. De SGP-ChristenUnie was hierbij aanwezig, zie voor het volledig debat: <Episch Centrum Politiek Café 2022>

Daarnaast: 

Emst - Wat als Disney de baas was in de gemeente Epe? Je krijgt inwoners pas betrokken bij het gemeentebestuur als je ze op een vriendelijke manier benadert wanneer ze iets nodig hebben. Dat stelde Lia de Waard-Oudesluijs van de SGP-ChristenUnie Epe maandagavond 7 maart tijdens het verkiezingsdebat van RTV794 in de Hezebrink in Emst. “Het gaat om de manier waarop je inwoners bejegent”, stelde ze. “Daarmee kun je het verschil maken en ervoor zorgen dat inwoners positief betrokken zijn bij het maken van plannen voor hun leefomgeving.”

Lia tijdens het verkiezingsdebat def

Er zijn voldoende woningen nodig om jongeren een goede toekomst te kunnen geven in de gemeente, vindt SGP-ChristenUnie Epe. “We moeten altijd blijven bouwen om op de lange termijn voldoende woonruimte voor onze inwoners te houden”, zei De Waard-Oudesluijs (ChristenUnie) die samen met Frans de Ruiter (SGP) de kandidatenlijst aanvoert. “Het verbouwen van leegstaande bedrijfspanden tot huizen bijvoorbeeld kan op veel grotere schaal dan nu gebeurt.”

Naast perspectief op een woning in de toekomst hebben jongeren in de gemeente vooral ook een veilige basis nodig, stelde ze tijdens het debat. “Dat begint al op jonge leeftijd, met bijvoorbeeld mooie speeltuinen waar kinderen veilig kunnen spelen. Hier moet de gemeente beleid voor gaan maken.”

Om jongeren gezond te laten opgroeien is de betrokkenheid van ouders cruciaal, stelde ze. “Ik kan me niet voorstellen dat er ouders zijn die willen dat hun kind drugs gaat gebruiken. Als ouders duidelijke grenzen stellen, heeft dat een groot effect op de toekomst van de jeugd in onze gemeente.”

SGP-ChristenUnie Epe gaat ‘tiny houses’ bouwen

SGP-ChristenUnie Epe gaat ‘tiny houses’ bouwen

Epe – Met een stapel verhuisdozen en een flinke dosis enthousiasme gaat de fractie van SGP-ChristenUnie op 5 en 12 maart aan de slag met het bouwen van ‘tiny houses’ in de gemeente Epe. Iedereen is van harte welkom om te komen kijken of meedoen.

PHOTO-2022-02-26-12-35-50

Aanstaande zaterdag 5 maart start de ludieke actie om 10.00 uur bij de NH kerk in Emst; vanaf 12.00 uur wordt er met dozen gebouwd bij de woonwinkel van Van Triest aan de Dorpsstraat in Vaassen. Een week later, op 12 maart, bouwt de fractie om 10.00 uur op het marktplein in Epe en om 13.00 uur bij de brandweerkazerne in Oene.

Zie hier een een interview gehouden op zaterdag 5 maart 2022 met Frans de Ruiter over Tiny houses. Frans is onze lijsttrekker van Lijst 4 van SGP-ChristenUnie. Zie ons Youtube Kanaal: <Video verslag Tiny Houses>

“Met deze actie willen we de grote woningnood in de gemeente uitbeelden”, vertelt lijsttrekker Frans de Ruiter. “Met name voor onze jongeren is er bijna geen perspectief meer voor het vinden van een woning, zowel huur als koop.” De fractie ziet het toestaan van de bouw van tiny houses binnen de gemeente als één van de oplossingen voor de woningnood. “Een echte tiny house is goedkoop en laat een minimale ecologisch footprint achter”, zegt de Ruiter. “Het kan echt een uitkomst zijn voor mensen die een woning zoeken in de gemeente Epe.”

 

Locaties en tijden:

Zaterdag 5 maart

10.00 uur: NH kerk, Vaassenseweg 1 in Emst

12.00 uur: Woonwinkel Van Triest, Dorpsstraat 47 in Vaassen

Zaterdag 12 maart

10.00 uur: Marktplein in Epe

13.00 uur: Brandweerkazerne, Dorpsstraat 5 in Oene

Veluws SGP-Kamerlid spreekt in Emst

Veluws SGP-Kamerlid spreekt in Emst

Emst - Chris Stoffer, Tweede Kamerlid voor de SGP, hoopt op maandag 7 maart te spreken tijdens een verkiezingsbijeenkomst van SGP-ChristenUnie Epe in de NH Kerk in Emst. Het thema van zijn lezing is: ‘De economie van het genoeg’.

Chris Stoffer-3

Stoffer woont in Elspeet. “Als Kamerlid houd ik daarom de belangen van de Veluwe en van de regio Oost-Nederland extra in de gaten”, schrijft hij op Tweedekamer.nl. Stoffer is inmiddels vier jaar lid van de Tweede Kamer.

Stoffer zal een inspirerende spreekbeurt verzorgen in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. De fractie van SGP-ChristenUnie Epe nodigt iedereen in de gemeente en daarbuiten van harte uit om te komen op 7 maart in de NH Kerk, Vaassenseweg 1 in Emst. De koffie staat klaar om 19.00 uur; het programma duurt van 19.30 tot 21.30 uur.

Datum                         : 7 maart

Tijd                              : Vanaf 19.00u inloop met koffie

Start avond                 : 19.30u

Sluiting avond ca.       : 21.30u

Locatie                        : NH kerk, Vaassenseweg 1 te Emst 

#sgpchristenunie #GR2022 #GR22 #epe #emst #oene #vaassen

Liever luisteren dan lezen?

Liever luisteren dan lezen?
Open <HIER> de podcast van het verkiezingsprogramma van de SGP-ChristenUnie Epe.
Hoor wat onze plannen zijn.
podcast foto
Het hele verkiezingsprogramma wordt rustig aan u voorgelezen in 40 minuten: zie: https://www.dropbox.com/.../2022-02-21%20def%201.mp3...

‘Als je iets wilt doen, doe het dan samen’

Provinciale Statenlid Wouter Kamp over zijn keuze voor de ChristenUnie:

‘Als je iets wilt doen, doe het dan samen’

Het verkiezingsprogramma van de SGP-ChristenUnie Epe voor 2022-2026 gaat over ons en onze omgeving. Onder het motto: ‘Beter voor elkaar’ maakt de fractie zich sterk voor een gemeente waarin kinderen en jongeren, gezinnen en alleengaanden, vijftigplussers en ouderen optimaal samen kunnen leven, wonen en zorgen. We vroegen Wouter Kamp,  provinciaal statenlid voor de ChristenUnie én nummer 5 op de lijst van SGP-ChristenUnie Epe wat zijn visie is op ‘Wij leven samen’.

Wie ben je? 

‘Mijn naam is Wouter Kamp.  Ik ben getrouwd met Marloes en we hebben twee dochters. We wonen ongeveer 4,5 jaar in de gemeente Epe. In Zutphen ben ik opgegroeid; die kant van de IJssel ken ik goed. Nu zijn we aan de andere kant beland en moesten deze omgeving en het karakter van de gemeenschap nog leren kennen. Zo’n Hanzestad is toch heel anders dan de luwte van de bosrand. Epe heeft een ondernemerssfeer: handen uit de mouwen en doorpakken. Dat spreekt me wel aan.’

WhatsApp Image 2022-01-12 at 11.14.18

Waarom stem je ChristenUnie?

‘Mijn moeder is voor de ChristenUnie actief, het is dus wel met de paplepel ingegoten. Wat mij aanspreekt is dat de ChristenUnie veel integere mensen heeft, die het gesprek aangaan zonder activistisch te zijn. Gemeenschap moet centraal staan. Ik heb politieke filosofie gestudeerd en politiek heeft dus wel mijn interesse. Leven voor God en in navolging van Christus is mijn hoogste doel. Ik hoop vooral dat dit zichtbaar is aan de vruchten.’ 

Je bent actief voor de provincie Gelderland. Wat houdt dat precies in?

‘Ik ben bezig met de ‘sociale zaken’ van de provincie. We willen gemeenschappen versterken. De onderwerpen zijn regionale economie, leefbaarheidsbeleid, recreatie en toerisme. We mogen beleid schrijven en maken met de Gedeputeerde Staten en stemmen er ook over. Als statenleden controleren we ook wat er met het geld van de provincie gebeurt. Onze fractie spant zich in om goede voorzieningen voor de kleine kernen en dorpen te handhaven en te verbeteren. Bij de Dorpendeal kunnen gemeenten samen met bewoners plannen indienen, waarbij de provincie voor 50 procent  co-financiert. Een mooi voorbeeld is het dorp Rekken. Daar gingen de jongeren het dorp uit omdat ze geen huis konden vinden. Met geld van de provincie hebben de bewoners van het dorp een coöperatie opgericht en woningen laten bouwen. De jeugd kon die huizen huren of kopen. Daardoor bleef de gemeenschap compleet’

Wat doet de provincie voor de inwoners van de gemeente Epe?

Dat is heel boeiend! Er lopen veel lijntjes tussen de provincie en de gemeente. Gelderland is sterk betrokken bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein Eekterveld en de Kweekweg. Daar willen we duurzaamheidsdoelstellingen halen. De provincie heeft er veel geld voor opzij gezet om de bedrijven te helpen. Dat wordt door Gedeputeerde Staten breed gedragen. Een tweede punt waar we druk mee zijn geweest is het immaterieel erfgoed. De ChristenUnie heeft daar een voorstel voor gedaan. We hebben niet alleen geld voor stenen nodig maar ook voor  immaterieel erfgoed. Denk dan bijvoorbeeld aan de midwinterhoornblazers en de activiteiten bij Hagedoornsplaatse. We vinden het belangrijk dat dit levendige plekken blijven. Zo blijf je de verhalen vertellen van vroeger. Wie hebben hier gewoond?  Hoe is de aarde bewerkt? Hoe leefden de mensen? Ook vragen we aandacht voor de sociale structuren, zoals koren. De provincie Gelderland richt zich met name op theater en dans. Ik heb vaak de korendag in Epe aangehaald in de Staten. Kies nou voor die plekken waar mensen wekelijks bij elkaar komen, zoals een koor en ondersteun dat.’

Kun je als ChristenUnie jullie visie kenbaar maken in Gedeputeerde Staten?

‘De dossiers zijn breed, maar leefbaarheid in de kleine kernen is echt een ChristenUnie onderwerp. Daar is weer 50 miljoen extra in gestopt. Ook kiest onze fractie altijd de verbindende rol. We hebben bijvoorbeeld een meerwaarde in het stikstofbeleid en het wonen.’

Hoe combineer je het met je baan bij Buro Loo?

‘Ik werk 4 dagen voor Buro Loo, een adviesbureau in Apeldoorn voor de ontwikkeling van een gezonde, klimaatbestendige en duurzame leefomgeving. Door de coronapandemie kan ik veel thuiswerken, dat scheelt. De woensdag is gereserveerd voor de Staten. Dat kan van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat duren. Soms lopen de werkzaamheden wel wat door elkaar, maar de avonden zijn ook vaak voor het werk bij de Staten. Bij Buro Loo zijn we specifiek bezig met duurzaamheid op het technische vlak en werken we veel voor gemeenten en projectontwikkelaars. Zij hebben de opgave om te verduurzamen. We schrijven bijvoorbeeld de inpassingskaders voor zonnevelden, maar ook energievisies voorgemeenten. Landbouwgrond wil je bijvoorbeeld niet direct aanspreken. Dan is het puzzelen en zoeken naar de beste manieren om iets te doen met de middelen die er zijn.’

Hoe kunnen wij als burgers goed voor de aarde zorgen?

‘Ik ben voor goed rentmeesterschap. Het is wel heel complex om de vraag te beantwoorden wat dat dan betekent. Mijn antwoord zou zijn: consuminderen! En als je iets wilt doen, doe het dan samen. Het concept van de Herenboeren bijvoorbeeld spreekt me erg aan. Binnen die beweging vormen zo’n 200 gezinnen samen een coöperatie, pachten of kopen grond en een boer in loondienst verbouwt voedsel op een verantwoorde manier. De huishoudens eten wekelijks lokale en verse producten. De manier waarop we omgaan met de aarde zit vaak veel meer in onze vingers dan in innovatie!’

Wat is jouw advies voor de ChristenUnie in Epe?

‘Waardeer initiatieven van burgers. Durf te experimenteren met vormen van participatie, het liefst in een buurt. Kijk welke onderwerpen spelen, ga in gesprek en geef inwoners vertrouwen. Inwoners kunnen veel meer eigenaar worden van hun eigen buurt en omgeving. Daarom zou ik de inwoners van de gemeente Epe ook willen aanmoedigen om samen in gesprek te gaan en te doen wat je op je hart hebt met bijvoorbeeld natuur of cultuur. Maar houd altijd een lijntje met de gemeente om iets te kunnen toevoegen. Dat hebben wij als buurt ook gedaan. Er ligt een stukje groen in de straat waar niets mee wordt gedaan. Daar willen we een bankje neerzetten met bijvoorbeeld een rozenperkje en een pergola, zodat het een ontmoetingsplek wordt voor jong en oud. We adopteren op die manier een stukje groen. Ik denk dat de gemeente zelf minder gaat uitvoeren. De sociale structuren staan onder druk, maar daarvan kun je zelf de meerwaarde aantonen. Dat is ook de roeping van christenen: goed zijn voor elkaar. Dus kom met initiatieven! Hoe kun je lokaal coöperatief denken?’

© ChristenUnie: interview, tekst: door Klaas en Lucy Dijkstra en er is een eigen foto gebruikt.

Thema’s samengevat:

  1. Wij leven  (gezond, veilig en samen)
  2. Wij wonen (betaalbaar, beschermd en duurzaam)
  3. Wij zorgen (voor onze jeugd, ouderen en voor onze omgeving)

Lijst 4 presenteert verkiezingsprogramma voor 2022-2026

Lijst 4 presenteert verkiezingsprogramma voor 2022-2026

SGP-ChristenUnie foto bij persbericht def

De eerste vier kandidaten op lijst 4, SGP-ChristenUnie Epe. Vlnr: Henk Boon (4, SGP), Frans de Ruiter (1, SGP), Lia de Waard-Oudesluijs (2, ChristenUnie) en Wim van den Berg (3, ChristenUnie).

Beter voor elkaar met SGP-ChristenUnie Epe

‘Beter voor elkaar’. Met die slogan gaat de fractie van SGP-ChristenUnie Epe de gemeenteraadsverkiezingen tegemoet. De samenwerkende christelijke partijen gaan voor een gemeente waarin het niet meer gaat om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’. Frans de Ruiter (SGP) en Lia de Waard-Oudesluijs (ChristenUnie) voeren de gezamenlijke lijst 4 aan.

“Deze verkiezingen gaan over mensen. Over u en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op de school, ons bedrijf, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en de manier van samenleven in onze mooie gemeente Epe”, schrijft de fractie in het verkiezingsprogramma voor 2022-2026.

Drie thema’s

Het programma bestaat uit drie centrale thema’s, die alles met ‘samen’ te maken hebben. Met het eerste thema, ‘wij leven’, pleit de fractie onder meer voor beleid dat inwoners stimuleert om gezond te leven, bijvoorbeeld door meer te fietsen en partydrugs te verbieden.

Onder het tweede thema, ‘wij wonen’, zet SGP-ChristenUnie Epe in op het bijbouwen van koop- en huurhuizen in de lage prijsklasse, maar ook een woonverplichting als voorwaarde voor huizenkopers.

‘Wij zorgen’ is het derde thema, waarin zorg voor jeugd en ouderen centraal staat, maar ook voor onze omgeving. Zo pleit de fractie bijvoorbeeld voor een subsidie voor het afkoppelen van de afvoer van hemelwater, en voor gratis inzameling van recyclebaar luier- en incontinentiemateriaal.

Bijbel als basis

SGP en ChristenUnie in de gemeente Epe hebben besloten de samenwerking tussen beide partijen in één fractie voort te zetten in de raadsperiode 2022-2026. Beide partijen hebben de Bijbel als basis voor hun politieke werk. “Die basis is zó richtinggevend dat het steeds weer lukt om verschillen in politieke overtuiging te overbruggen en als één overtuigd christelijke fractie aan de slag te gaan voor de inwoners van de gemeente Epe”, schrijft de fractie in het verkiezingsprogramma.

SGP-ChristenUnie was de afgelopen jaren coalitiepartner in het college van Burgemeester en Wethouders, met Lia de Waard-Oudesluijs als wethouder. “We zouden graag verder bouwen op wat we in de afgelopen jaren hebben neergezet”, stelt de fractie. “We willen samen bouwen aan een Epe waarin we met z’n allen optimaal kunnen leven, wonen en zorgen.”

Meer lezen? Het verkiezingsprogramma, inclusief de kandidatenlijst van SGP-ChristenUnie Epe, is te vinden op www.epe.sgp.nl en www.epe.christenunie.nl. of klik rechtstreeks door naar: https://epe.christenunie.nl/page/1911

#GR22 #ChristenUnie #sgpchristenunie

Interview Lia de Waard-Oudesluijs bij RTV974

RTV794 politiek interview SGP-ChristenUnie

Lia de Waard-Oudesluijs van de ChristenUnie voert samen met Frans de Ruiter (SGP) de kandidatenlijst aan voor de gecombineerde SGP-ChristenUnie fractie in Epe. Tijdens een interview met #RTV974 vertelt ze over de plannen van de fractie voor de gemeente in de komende raadsperiode.

Benieuwd naar haar verhaal? Bekijk en beluister hier het 25 minuten durende interview, voor wat betreft alleen het stukje SGP-ChristenUnie: <klik hier voor bekijken en beluisteren van het interview>

 eindscherm  foto R794

ps: het originele bronbestand is  <HIER> te vinden op het youtube kanaal van #RTV794

Ondernemer Arjen van Triest over zijn keuze voor de ChristenUnie: ‘We moeten weer terug naar de basis’

Ondernemer Arjen van Triest aan het woord:

‘We moeten weer terug naar de basis’

Het verkiezingsprogramma van de SGP-ChristenUnie Epe voor 2022-2026 gaat over ons en onze omgeving. Onder het motto: ‘Beter voor elkaar’ maakt de fractie zich sterk voor een gemeente waarin kinderen en jongeren, gezinnen en alleengaanden, vijftigplussers en ouderen optimaal samen kunnen leven, wonen en zorgen.

We vroegen twee ChristenUnie stemmers met bedrijven in Vaassen en Epe wat hun visie is op dit samen leven in de gemeente Epe. En ze zijn ook nog familie van elkaar: Mathilda van Triest (https://www.homemadeby.nl/vantriest-vaassen) en Arjen van Triest (https://www.vantriestbv.nl/). Vandaag het woord aan Arjen.

20211229_210636 publicatie 1 van 2 def

Wie ben je?

“Ik ben Arjen van Triest, getrouwd met Berthine, 4 kinderen. Ik omschrijf mezelf als creatief, divers, breed werkzaam in het groen. Naast het hoveniersbedrijf is uitzendbureau Groen ontstaan en verzorgen we opleidingen onder de naam Groene Veluwe.”

Waarom stem je ChristenUnie?

“Ik kan me vinden in de standpunten van de CU. Het is niet goed om extreem wettisch te zijn. We leven in een multiculturele samenleving en als christen kun je daarin iets betekenen. Als je te veel in de regels gaat zitten kun je mensen afstoten en bereik je het tegenovergestelde.”

Wat is jouw motivatie voor het werken als hovenier?

“Vanaf mijn elfde werkte ik al bij Kobus Witteveen in het groen. Daar heb ik ongeveer 7 jaar met plantjes gewerkt en tuintjes aangelegd. Ik heb liefde voor de natuur en vind het belangrijk om een goede rentmeester te zijn van de aarde. Dat wil ik ook uitdragen naar de klanten toe. Het valt me op dat er heel weinig kennis is over de natuur. Veel mensen denken bijvoorbeeld dat er maar een soort bij is: de honingbij. Maar er zijn 364 soorten bijen. We moeten ook goed voor de bodem zorgen. Goede grond maakt een gezonde plant, een gezonde plant maakt gezonde voeding en gezonde voeding maakt gezonde mensen. We moeten weer terug naar de basis.  Dat wil ik graag overdragen.”

Je bent al 40 jaar ondernemer en hebt behoorlijk uitgebreid. Wat maakt jou een goede ondernemer?

“Welke eigenschappen daar voor nodig zijn? Creatief, eigengereid, niet met de meute meehobbelen, een eigen richting kiezen. Maar goed ondernemerschap zit ook een beetje in je DNA. Het is grotendeels aangeboren, het zit in families en gaat door. Toch moet je verstandige keuzes maken. Mijn advies aan de jonge ondernemers zou zijn: houd de kosten zo laag mogelijk. Je moet te allen tijde kunnen overleven. Je kunt met een tweedehands auto starten. Koop niet meteen een nieuwe bus en het duurste gereedschap. Het geld op de rekening is niet allemaal van jezelf, de belasting komt nog om de hoek kijken. Het is nodig om een buffer op te bouwen en het verdiende geld niet meteen weer uit te geven. Daarnaast moet alles kloppen wat je doet: de offerte, de prijs, de uitvoering en de nazorg. Je moet doen wat je belooft en je afspraken nakomen. Dan heb je een tevreden klant. Ook in de contacten met leveranciers moet je trouw zijn, ik heb bijvoorbeeld al jaren dezelfde tuinturf- en potgrond leverancier. Er is wel eens wat, maar we blijven bij elkaar aan tafel zitten. Dus wees eerlijk en transparant en haak niet te snel af. Samen word je dan beter.”

Hoe steun je maatschappelijke organisaties in Epe?

Bij Stichting Present komen hulpvragen binnen en knappen ze bijvoorbeeld tuintjes op. Daarvoor hebben ze regelmatig ditjes en datjes nodig zoals plantjes en machientjes. Hiermee kunnen we de stichting helpen. We dragen het hospice in Epe ook een warm hart toe. En proberen andere ondernemers te steunen. We weten bijvoorbeeld dat de horeca het nu moeilijk heeft. Dus hebben we nog nooit zo vaak eten besteld bij de verschillende zaken als de afgelopen tijd. Daarnaast hebben we binnen het bedrijf een bedrijfsalfa gehad (Alfa is een cursus over het christelijk geloof, red.). De medewerkers mogen dan een Alfa cursus volgen, hier op het bedrijf onder werktijd. Op die manier probeer je christen te zijn binnen je omgeving en voor je werknemers.”

 Jullie vangen mensen op met een afstand tot de arbeidsmarkt. Is dat een bewuste keuze?

“Wij maken ons daar redelijk druk mee. Je kunt bij veel voorzieningen van de overheid terecht, maar mensen willen vaak een echte baan hebben. Het zou goed zijn als deze mensen verspreid werden over de verschillende bedrijven. De VMI is daar een goed voorbeeld van. We moeten mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet in een hokje stoppen. Als deze mensen bij ons gaan werken met een jas of trui aan van ons bedrijf, geeft dat meer eigenwaarde. We begeleiden hen vaak zelf en kijken naar wat ze kunnen. Op die manier is het een win-win situatie. Aan de arbeidskant kunnen wij besparen op kosten en voor de persoon zelf is het super dat hij een kans krijgt om in een bedrijf te werken. Door het aantal onder de tien procent te houden, blijven we een gezond bedrijf.”

Wat kan de gemeente Epe verbeteren voor de ondernemers?

“Ambtelijke molens draaien langzaam. Soms duren dingen zo lang, bijvoorbeeld de wijziging van een bestemmingsplan, zodat de ondernemer er niets meer mee kan. De politiek moet veel sneller schakelen, de wet- en regelgeving moet zich aanpassen aan deze tijd. Alles gaat immers veel sneller. In deze tijd worden er te weinig woningen gebouwd. Maar jongeren willen ook best in een kleiner huis wonen dat niet helemaal volgens de regelgeving gebouwd is. Soms is het ook goed om wat meer aan het individu over te laten.”

Wat is jouw advies voor de ChristenUnie?

“Betrouwbaar en eerlijk zijn is belangrijk. Wees als partij niet te beroerd om mee te regeren in de landelijke politiek. Dan heb je meer kans om je te profileren. Ook in de gemeentepolitiek moet je op je plek durven staan. Dan zal het ook gezegend worden. Die zegen zal merkbaar zijn in de omgeving. Er gaat kracht uit van Gods Woord. Daar hoef je niet te menselijk over te denken. Gods kracht wordt in zwakheid volbracht.  Zoals een herder dienstbaar is aan de kudde, zo moeten wij dienstbaar zijn voor de mensen om ons heen. Voor informatie en advies over de natuur is de ChristenUnie altijd welkom bij mij. Insecten en bijen bijvoorbeeld zijn belangrijk voor ons eten, maar nu zijn er bermen ingezaaid met verkeerde mengsels op de meest giftige grond langs de weg. Mensen hebben geen basiskennis meer. Mijn kennis wil ik graag delen, zodat er keuzes worden gemaakt die goed zijn voor de natuur en uiteindelijk goed voor de mens.”

© ChristenUnie: interview, tekst, foto, evt. video: door Klaas en Lucy Dijkstra.

  1. Wij leven  (gezond en samen)
  2. Wij wonen (betaalbaar, beschermd en duurzaam)
  3. Wij zorgen (voor onze jeugd, ouderen en voor onze omgeving)

  Standpunten en verkeizingen lees: <HIER>

 20211229_210709 publicatie 2 van 2 def

 Gemeente Epe Hoveniersbedrijf van Triest BV #GR22 #sgpchristenunie #epe oene-info.nl #ChristenUnie

‘Iedereen heeft een sleutel om de wereld mooier te maken’ Mathilda van Triest

Ondernemer Mathilda van Triest over haar keuze voor de ChristenUnie:

‘Iedereen heeft een sleutel om de wereld mooier te maken’

Het verkiezingsprogramma van de SGP-ChristenUnie Epe voor 2022-2026 gaat over ons en onze omgeving. Onder het motto: ‘Beter voor elkaar’ maakt de fractie zich sterk voor een gemeente waarin kinderen en jongeren, gezinnen en alleengaanden, vijftigplussers en ouderen optimaal samen kunnen leven, wonen en zorgen.

We vroegen twee ChristenUnie stemmers met bedrijven in Vaassen en Epe wat hun visie is op dit samen leven in de gemeente Epe. En ze zijn ook nog familie van elkaar: Mathilda van Triest (https://www.vantriest.com/) en Arjen van Triest (https://www.vantriestbv.nl/). Vandaag het woord aan Mathilda; over twee weken volgt Arjen.

20211229_210636 publicatie 1 van 2 def

Wie ben je? 

“Ik ben Mathilda van Triest, getrouwd met Frits en we hebben 5 kinderen. We wonen in Terwolde. Ons bedrijf staat in Vaassen. We hebben een speciaalzaak voor een totaalconcept in wonen en werken, voor zowel bedrijven als particulieren met onze drie ambachten: stylist, schilder en stoffeerder.”

Waarom stem je ChristenUnie?

“Gods woord staat centraal. Van daaruit leven is belangrijk in alle aspecten van de maatschappij, zoals in het ondernemerschap, op de scholen, in het land, in de naastenliefde. De CU wil midden in de maatschappij staan en daar het licht laten zien. Daar ga ik voor.”

Hoe lang ben je al betrokken bij het ondernemerschap? 

“Ik kom zelf niet uit een ondernemersfamilie, maar heb een opleiding Theologie gevolgd. Als je met een van Triest trouwt, word je vanzelf toch al snel een ondernemer. Meedoen, is de enige manier om het ondernemerschap écht te begrijpen. Ik wilde ook graag meewerken in het bedrijf, mijn eigen plek daarin vinden. Sinds 1999 doen we het samen. We hebben onze eigen kwaliteiten die Frits en ik allebei op onze eigen manier inzetten. We vullen elkaar daarbij goed aan.”

Wat is je motivatie om dit te doen? 

“Waar ik me eerst met name richtte op de inkoop, etalages en styling van de winkel, doe ik de laatste jaren vooral styling en advies aan huis. Ik houd van mensen en van huizen. Daarnaast houd ik veel van kleur. Als stylist vind ik het belangrijk om een huis te conformeren aan de personen die er wonen en de (bouw-) stijl die het huis van nature in zich heeft. Een thuis met een eigen identiteit creëren vind ik het mooiste aan mijn vak.

Wat typeert een goede ondernemer?

“Klantgericht zijn, goed kunnen luisteren en ver gaan in je service. Wij ontzorgen de klanten in het hele proces.  Soms moet een huis nog gebouwd worden en komen mensen vooraf al bij ons. Dan helpen we met het plan van aanpak, met elkaar komen we tot een mooi totaal advies. Daarna voeren onze schilders en stoffeerders dit uit, totdat alles helemaal naar wens is. Onze kracht is vanuit ambacht werken, daarin sterk zijn. Veel bedrijven doen er van alles naast. Als je trouw blijft aan en gelooft in je eigen kracht, levert dat op lange termijn winst op. We hebben in de crisis van 2010 een pand ernaast gekocht omdat we vertrouwen hadden in de toekomst!”

Noem je jezelf een christelijke ondernemer?

“Zo zou ik het niet noemen, maar de pijlers van het christelijk geloof lopen als een rode draad door het ondernemen heen. Je doet wat je belooft en wilt betrouwbaar zijn. Maar het blijft werk. Naast het ondernemerschap hebben we nog een missie. Het gezin is ook belangrijk. We doen pleegzorg in ons gezin.  Als ik thuiskom, hebben onze (pleeg)kinderen liefde nodig. We dragen zorg voor elkaar, ons huwelijk en onze kinderen. Dat is de basis. Het is dan ook een bewuste keuze om niet meer boven de winkel te wonen. Dan kun je afstand nemen van het werk. Thuis is echt een aparte plek, werk is niet het belangrijkst. Dat willen we ook uitdragen naar de kinderen.”

Op welke manier zet je je in voor de maatschappij?

“Als gezin werken we bijvoorbeeld al jaren mee aan Kerst met een Missie. Normaal gesproken was dat een bijeenkomst bij Dorpszicht in Oene. Nu hebben we voor ruim 75 mensen koks geregeld die voor hen kookten op Tweede Kerstdag. Achter de voordeur zijn er veel mensen die in financiële problemen zitten of geen sociaal netwerk hebben. Daar willen we oog voor hebben. Daarin zetten we ook anderen in beweging, bijvoorbeeld door hen te vragen een gerecht te maken. Iedereen heeft een sleutel om de wereld een stuk mooier te maken. Het is belangrijk dat je zelf ontdekt waar jouw sleutel ligt. Dat willen we ook aanwakkeren bij anderen. Ook besteden we als gezin tijd aan projecten in binnen- en buitenland. We bieden hulp tijdens projectvakanties. Als het mogelijk is doen we dat om het jaar met het hele gezin.”  

Doet de gemeente Epe genoeg voor de ondernemers in Vaassen?

“Vaassen staat nu goed op de kaart. We zijn er trots op hoe het centrum er nu uit ziet. Het trekt ook weer nieuwe ondernemers aan, dat is goed voor het winkelend publiek. Als ondernemers hebben we lang en hard moeten toeteren en elke keer weer ons belang moeten aangeven. Het plan voor het centrum is wel vijf keer herschreven. Het heeft uiteindelijk twintig jaar geduurd, voordat de plannen zijn uitgevoerd. Maar nu plukken we er onze vruchten van. Als winkeliers zijn we heel blij met de veranderingen in Vaassen. We hebben een hele positieve ondernemersvereniging. Samen zorgen we voor creatieve events en acties. Je doet dat met elkaar, er is veel saamhorigheid. Helaas zijn de huurprijzen om een pand te huren voor jonge ondernemers erg hoog. Dat zou wel kunnen verbeteren.”  

Wat is jouw advies voor de CU (in Epe)?

“Voor winkels is het coronatoegangsbewijs een heikel punt. Als CU kun je toch niet meedoen aan polarisatie of discriminatie? Dat gebeurt wel als 2G wordt ingevoerd (alleen toegang voor mensen die gevaccineerd zijn of genezen van corona, red.). We moeten als CU een helder geluid laten horen en mensen niet buiten sluiten. De CU moet krachtig blijven, trouw blijven aan waar ze voor staat. Dat schuurt soms, maar het is een valkuil om in het meebewegen je eigen identiteit te verliezen. Dat vind ik gevaarlijk. Zondagsrust bijvoorbeeld is voor elke ondernemer goed. De parkeerplaats waar we vroeger onze kinderen leerden fietsen staat nu op zondag vol met auto’s. De CU mag blijven strijden voor zondagsrust. Verlies je identiteit niet!”

© ChristenUnie: interview, tekst, foto, evt. video: door Klaas en Lucy Dijkstra.

Het verkiezingsprogramma kunt u <HIER> vinden.

Thema’s samengevat:

  1. Wij leven  (gezond,veilig en samen)
  2. Wij wonen (betaalbaar, beschermd en duurzaam)
  3. Wij zorgen (voor onze jeugd, ouderen en voor onze omgeving)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGP-CU presenteert verkiezingsprogramma 2022-2026

SGP-CU Epe presenteert verkiezingsprogramma

Infographic verkiezingsprogramma SGP-CU Epe 2022-2026

Beter voor elkaar

SGP-ChristenUnie Epe gaat voor een gemeente waarin aandacht is voor iedereen. Waar het niet meer gaat om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’. De fractie presenteert daarom het verkiezingsprogramma voor 2022-2026 onder de slogan: Beter voor elkaar.

Samen optimaal leven, wonen en zorgen in de gemeente Epe. Dat is het doel van de fractie SGP-ChristenUnie voor de komende raadsperiode. Op 16 maart 2022 kiezen de inwoners van Epe een nieuwe gemeenteraad. De gezamenlijke kandidatenlijst van de SGP en ChristenUnie in Epe wordt aangevoerd door Frans de Ruiter (SGP), Lia de Waard-Oudesluijs (ChristenUnie), Wim van den Berg (ChristenUnie) en Henk Boon (SGP).

Graag bouwen we verder op het mooie fundament dat we de afgelopen jaren hebben mogen leggen. Graag bouwen we samen verder aan een Epe waarin we met z’n allen optimaal kunnen leven, wonen en zorgen. Benieuwd naar onze plannen? En onze kandidaten?

Lees of download <HIER> het verkiezingsprogramma van SGP-ChristenUnie Epe voor 2022-2026 of open je camera en richt deze op QR code en klik op de website die in beeld verschijnt.

SGP-CU Epe QR code Verkiezingen 2022-2026

Gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2022

Met het einde van 2021 in zicht maakt de fractie van SGP-ChristenUnie Epe zich alvast op voor het nieuwe jaar.

Op 16 maart 2022 kiezen de inwoners van Epe een nieuwe gemeenteraad. De gezamenlijke kandidatenlijst van de SGP en ChristenUnie in Epe wordt aangevoerd door Frans de Ruiter (SGP), Lia de Waard-Oudesluijs (ChristenUnie), Wim van den Berg (ChristenUnie) en Henk Boon (SGP).

SGP-ChristenUnie Epe kerstgroet

Krijgen we er een zetel bij in de raad? Blijven we lid van het college van Burgemeester en Wethouders? We hopen het van harte. Graag bouwen we verder op het mooie fundament dat we de afgelopen jaren hebben mogen leggen. Graag bouwen we samen verder aan een Epe waarin we met z’n allen optimaal kunnen leven, wonen en zorgen. Benieuwd naar onze plannen? Houd onze websites in de gaten: epe.sgp.nl en epe.christenunie.nl. Binnenkort is daar ons verkiezingsprogramma te vinden!

Maar eerst kerst. Wederom een kerst die er anders uitziet dan we in al die jaren voor de coronapandemie gewend waren. Toch blijft de boodschap hetzelfde: Jezus is geboren, de Redder die hoop brengt aan ons allemaal. Een licht in de duisternis.

De fractie van SGP-ChristenUnie Epe wenst u gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2022!

CU-lid Zwaantje Nooteboom vertelt over het Repair Café

“We gooien niets zomaar weg” 

De ChristenUnie (CU) Epe gaat voor een gemeente waarin we met z’n allen optimaal kunnen leven, wonen en zorgen. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 interviewt de CU een aantal leden over thema’s uit het verkiezingsprogramma.

Vandaag: Zwaantje Nooteboom (links op de foto) uit Oene. Zij is betrokken bij het Repair Café in de diverse dorpen.

zwaantje nooteboom

Wat staat er in het verkiezingsprogramma?        

“Niet wegwerpen, maar hergebruiken: ook de circulaire economie draagt bij aan een duurzame lokale samenleving.” Zwaantje Nooteboom kan zich helemaal vinden in dit standpunt uit het verkiezingsprogramma van de gezamenlijke fractie SGP-CU Epe. De fractie zou graag zien dat het gemeentebestuur deze activiteiten sterk gaat stimuleren en waar mogelijk faciliteren. Het Repair Café in de gemeente Epe is een mooi voorbeeld van deze circulaire lokale economie. Inwoners kunnen er kapotte spullen brengen, die vrijwilligers repareren. Zwaantje is er vanaf het allereerste uur bij betrokken. In het voorjaar van 2013 startte Koppel-Swoe het Repair Café, samen met de Vrijwillige Hulpdienst Vaassen en de hulpdienst van Epe, de Kruimelschaar.

Wie is Zwaantje Nooteboom?

Op de vraag hoe ze zichzelf zou omschrijven, geeft Zwaantje het volgende antwoord :”Ik mag de kracht krijgen om vrijwel dagelijks bezig te zijn met vrijwilligerswerk voor het  Repair Café, de  Boskamp, het hospice en de kerk. We zijn allebei bezige bijen. Mensen zijn altijd blij als je iets voor ze doet, dus zolang het me gegeven wordt, ga ik door.”

Zwaantje noemt zichzelf dan ook een mensenmens en vindt het heerlijk om iets voor anderen te doen. Een betaalde baan heeft ze nooit gehad. Na de huishoudschool moest ze thuis heel hard werken op de boerderij. Er waren geen zonen, dus Zwaantje hielp mee in het boerenbedrijf.  Ze heeft zich ontwikkeld door cursussen te doen, bijvoorbeeld voor de terminale zorg. Haar man, Gerhard, vult aan: “Ze is een echte aanpakker. Soms zeg ik wel eens: moet jij dat nu weer doen? Maar dan heeft ze het al weer geregeld. Een andere kwaliteit is, dat ze duidelijk en eerlijk durft te communiceren, ook als een gesprek moeilijk is.”

Hoe lang ben je al betrokken bij het Repair Café?

Zwaantje legt uit: ”Ik zat in het bestuur van de Kruimelschaar en er was een wens om een Repair Café op te starten . De voorzitter vond dat wel een taak voor mij, terwijl ik helemaal niet wist wat het was. Maar met een groep van zes personen hebben we het opgezet in 2013 en ervoor gezorgd dat we in alle vier  dorpen aanwezig zijn (Epe, Oene, Emst en Vaassen). Normaal gesproken wordt het Repair Café tien maanden per jaar georganiseerd. Alleen in juli en augustus ligt het stil.  Nu kan het helaas door corona niet doorgaan, maar we hopen in februari weer  te beginnen.”

Wat wordt  zoal gerepareerd?

Dat is heel divers. “Een Koekoeksklok, een kapotte pan, grote bladblazers en veel Senseo’s”, vertelt Zwaantje lachend.” Er wordt vooral elektra gebracht. Toen er steeds meer Senseo’s binnenkwamen, zijn enkele heren op cursus geweest om te leren hoe je zo’n apparaat kunt repareren. Maar er komt ook veel kleding binnen. Een broek inkorten of een kledingstuk nauwer maken is ook mogelijk. De dames zijn echte coupeuses, ze kunnen heel veel,” aldus Zwaantje. “Het loopt altijd perfect. Door de jaren heen hebben de medewerkers steeds meer kennis en ervaring gekregen. Af en toe kan er iets niet gemaakt worden. Maar dan is er goed naar gekeken en weet je ook zeker dat het apparaat overleden is.”

Wat is jouw taak?

“Ik repareer niets maar ik zorg voor de koffie en thee. En van tevoren kook ik een grote pan soep. Ook smeer ik broodjes, zodat de vrijwilligers na afloop soep met een broodje kunnen eten. Het napraten, het sociale contact, is net zo belangrijk als het repareren. Zo houd je een band met de vrijwilligers. Zij doen alles ook pro deo.” Zwaantje verzorgt de ruim twintig vrijwilligers  (hoofdzakelijk gepensioneerden) goed, zodat ze het ook met plezier blijven doen.

Wat is je motivatie om dit te doen?

Als eerste klinkt er: ”Ik vind het leuk!” Zwaantje vertelt verder: ”Daarnaast geeft het veel voldoening dat mensen met kapotte spullen komen en het vaak weer gemaakt kan worden. Heel veel wordt  hergebruikt. We gooien niets zomaar weg. Als er een onderdeel nodig is,  dan wordt dat gehaald en zetten de medewerkers het erin. Soms komen ze met grote bladblazers aan, die worden dan weer gerepareerd. Dat is toch mooi, zo voorkom je verspilling. Anders was het misschien op de schroothoop beland!”

Is het Repair Café bekend genoeg?

Zwaantje antwoordt: “Dat denk ik wel. De spullen worden gebracht door jong en oud. Pas was er nog een jonge moeder die met een paar lampen kwam. Die konden allemaal gemaakt worden. Dus ze weten ons wel te vinden. Maar een beetje extra promotie door de gemeente zou wel goed zijn.”

 Hoe pas je duurzaamheid toe in je dagelijkse leven?

“We gooien thuis ook bijna nooit iets weg en kopen weinig nieuws,” zegt Zwaantje. “Ik neem ook wel spullen mee naar het Repair Café, dus er wordt veel hergebruikt. We hebben nooit rommel aan de weg staan (voor de rommelmarkt) en kleding gaat naar een goed doel. Ook scheiden we het afval heel goed. De grijze container gaat nauwelijks aan de weg.”  

Stem je op de ChristenUnie omdat de partij duurzaamheid voorstaat?

“Ik stem op de CU omdat de partij wil dat Gods woord wordt gehandhaafd en uitgedragen in de maatschappij,” klinkt er overtuigd. “De CU is niet eenzijdig, ook jongeren kunnen zich thuis voelen bij de partij. Ik ben van kinds af aan bekend met de politiek, mijn vader was  jaren bestuurslid van de CHU. Ook reed hij mensen naar het stembureau tijdens de verkiezingen.” Zwaantje volgt de verkiezingen met belangstelling en reageert regelmatig op de mails van CU-partjileider Gert Jan Segers. Dan krijgt ze nog een berichtje terug ook!

Heb je nog advies voor de ChristenUnie in Epe?

Na even nadenken geeft Zwaantje aan: “Misschien nog meer aan de weg timmeren. Het is moeilijk in de coronatijd, maar door bijvoorbeeld spreekbeurten te houden laat je je gezicht zien. En heel concreet kan iedereen een poster van de CU voor het raam hangen.” Zo’n idee typeert Zwaantje Nooteboom: ze zegt waar het op staat en komt uit voor haar mening. “Kleur bekennen!” besluit ze.

Meer over Repair Café kunt u vinden via deze link: Repair Café Koppelswoe

© ChristenUnie Epe: interview, tekst, foto, evt. video: door Klaas en Lucy Dijkstra

Ruimte voor iedereen

Woningsplitsen: van één huis twee woningen maken. Nu is dit in de gemeente Epe nauwelijks toegestaan. Daar moet verandering in komen, vindt de fractie van SGP-ChristenUnie. Er is in onze gemeente grote vraag naar betaalbare woningen voor jong en oud. Woningen die ruimte hebben voor meerdere huishoudens, moeten gesplitst kunnen worden, vinden wij. Op deze manier kunnen meer mensen in onze gemeente een eigen plekje krijgen.

splitsen_woning-750x375

De fractie heeft daarom een motie ingediend om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van woningsplitsing, en zo mogelijk het beleid hierover verruimen. Dit gebeurde bij de bespreking van de begroting voor 2022. SGP-ChristenUnie vindt dat de gemeente maximaal moet inzetten op het creëren van woonruimte en naast woningsplitsing ook naar andere mogelijkheden moet zoeken. Onze fractie is blij met de plannen die hiervoor op stapel staan, maar wil wel graag een tijdspad hierbij zien. Met de gepresenteerde begroting hebben wij van harte ingestemd. Die ziet er solide uit.

We kregen tijdens de laatste raadsvergadering ook een antwoord op onze vraag of de gemeente Epe tijdelijk vluchtelingen op gaat vangen door de grote toeloop uit Afghanistan. Onze wethouder De Waard vertelde dat Epe dit samen met de gemeente Nunspeet heeft opgepakt: vluchtelingen kunnen terecht in een Fletcher hotel in Vierhouten. Gasten die hier al gereserveerd hadden, kunnen terecht in de Fletcher vestiging in Epe.

We zijn heel dankbaar dat we als gemeente ook op deze manier iets voor onze naasten in nood kunnen doen. Gewoon door iets te delen vanuit de overvloed in ons mooie Epe. Ik ben erg blij dat ik inwoner van deze gemeente mag zijn en als raadslid mijn steentje mag bijdragen.

Jammer genoeg is onze gemeente nog wel eens negatief in het nieuws geweest. De mooie zaken worden meestal niet genoemd. Gelukkig zijn die er volop. De zorg en ondersteuning voor wie het nodig heeft, is bijvoorbeeld goed geregeld in Epe. En het rijke verenigingsleven krijgt ondersteuning door subsidies. Ik hoop dat we de komende tijd nog meer van die mooie zaken mogen gaan zien. De fractie van SGP-ChristenUnie zal zich daar in ieder geval voor blijven inzetten.

 

Wim van den Berg
Gemeenteraadslid van de SGP-ChristenUnie
wvandenberg@epe.nl

Epe gaat inwoners met schulden beter helpen

foto schuldenEpe – Inwoners van Epe die in de schulden komen, worden voortaan sneller en beter geholpen. Dat staat in het nieuwe beleidsplan ‘Armoede en Schulden’ dat de gemeenteraad vorige week heeft aangenomen. De fractie van SGP-ChristenUnie is hier enthousiast over.

Met het plan wil Epe mensen die in de schulden komen eerder signaleren en samen met hen kijken hoe ze het beste geholpen kunnen worden. De gemeente gaat straks zelf de schulden afkopen bij de verschillende schuldeisers. De persoon is dan slechts alleen nog geld aan de gemeente schuldig.

Dit zorgt voor overzicht en rust. “En dat is erg belangrijk als je in de schulden zit”, stelt de fractie van SGP-ChristenUnie. “We geloven dat mensen die in de schulden zitten met dit nieuwe beleid echt beter worden geholpen.”

De week van Lia

CUer Lia de Waard-Oudesluijs is wethouder in de gemeente Epe. Wat hield haar deze week bezig?

IMG_0035

Terugkijken en vooruitblikken

Elkaar zien en ontmoeten. Kijkt u daar ook zo naar uit? Nu het sociale leven eindelijk weer wat op gang komt na een lange periode van stilte door de coronapandemie, beginnen we aan het laatste deel van de bestuursperiode 2018-2022.

In de zomer heb ik genoten van een heerlijke vakantie in de buurt. We hebben veel gefietst en gewandeld. We wonen in een bijzonder mooie omgeving en daar hebben we dan ook echt van genoten!

Begin september konden we meteen los met de begroting voor 2022. Het college van B&W buigt zich dan over het voorstel vanuit de directie. Het is de laatste begroting van deze periode 2018-2022 en dat voelt best een beetje gek, want deze plannen zullen grotendeels door het nieuwe college ‘uitgevoerd’ gaan worden. Als ik daar dan wat over mijmer en nadenk, dan merk ik dat ik terugkijk en vooruit kijk tegelijk.

We hebben samen met de coalitie mooie dingen bereikt in de afgelopen drieënhalf jaar.

Binnen mijn eigen portefeuille zie ik dat we goed uitvoering kunnen geven aan zorg en ondersteuning en jeugdzorg, zonder geldgebrek. De afgelopen jaren is er landelijk veel aandacht geweest voor de grote financiële tekorten bij gemeenten voor jeugdzorg. In Epe konden we gelukkig steeds binnen de begroting blijven. We moesten wel – soms moeilijke – keuzes maken. Het rijk heeft de laatste twee jaar extra geld vrijgemaakt voor de gemeenten en de verwachting is dat zij dit de komende jaren structureel zullen gaan doen. Gelukkig maar.

Er zijn nog zoveel meer bijzondere initiatieven van start gegaan om de zorg voor wie het nodig heeft in onze gemeente nog beter te maken. We zijn begonnen met het project ‘Grip op zorg’, waarin we zorg anders organiseren om deze ook in de toekomst beschikbaar en betaalbaar te houden.

Een goed programma is opgezet voor jonge en volwassen mantelzorgers, uitgevoerd door Koppel/Swoe. Aandacht voor jonge mantelzorgers is een onderwerp dat onze fractie bij de onderhandelingen in 2018 heeft ingebracht.

De buurtpunten zijn ook zo’n mooi initiatief, waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en dagbesteding laagdrempelig en dichtbij aangeboden wordt.

Elkaar weer zien en ontmoeten. Deelnemen aan sociale activiteiten in de gemeente. Oh wat kijk ik hiernaar uit, en ik verwacht dat ik niet de enige ben! Ik hoop u en jou dan ook gauw eens te ontmoeten. 

Lia de Waard-Oudesluijs (ChristenUnie) nu ook verantwoordelijk voor Sport en Welzijn.

Vaassen – Lia de Waard-Oudesluijs (ChristenUnie) is als wethouder van de gemeente Epe nu ook verantwoordelijk voor Sport en Welzijn. De portefeuilles binnen het college van B en W zijn tot aan de verkiezingen in maart volgend jaar herverdeeld na het vertrek van wethouder Michiel Wiersinga. Gisteren heeft het college hier definitief over besloten.
lia sport      lia sport 3
Zaterdag was Lia de Waard al actief in Vaassen in haar nieuwe rol als wethouder Sport. Ze gaf het startsein voor de eerste wedstrijd rolstoelhandbal bij handbalvereniging CVO. Ook reikte ze een cheque van 750 euro uit aan voetbalvereniging VIOS. VIOS is de eerste vereniging die dit geldbedrag ontvangt voor de organisatie van Kidsclub Event, een openbare activiteit.
De subsidie is onderdeel van de in totaal 5,4 miljoen euro die Epe heeft gereserveerd in het corona stimuleringsfonds. Dit is onder meer bedoeld om het verenigingsleven na de crisis een impuls te geven.

Drugsgebruik verboden in Eper speeltuinen

Epe – Het gebruik van drugs op speelterreinen en in speeltuinen in de gemeente Epe wordt binnenkort strafbaar. Terwijl er genoeg onrust is in politiek Epe heeft de fractie van SGP-ChristenUnie gisteravond met succes een motie mede-ingediend waarmee drugsgebruik op speelplekken verboden wordt. 

speeltuin Hoge Weerd

Behalve D’66 vond de gehele gemeenteraad het voorstel om dit te verbieden een goed idee. Ook burgemeester Tom Horn, portefeuillehouder van openbare orde en veiligheid, sprak zijn steun uit voor deze motie. 

“Deze motie geeft politie en BOA’s de mogelijkheid om op te treden tegen drugsgebruik in speeltuinen”, aldus Stefan Pruim, fractievolger van de SGP-ChristenUnie. “We horen te vaak dat er drugsafval in speeltuinen is aangetroffen of dat er overlast wordt ervaren in speeltuinen.” De fractie vindt het belangrijk dat het plekken zijn waar kinderen veilig kunnen spelen, zonder dat er drugs kan of mag worden gebruikt. “We zijn blij dat we hier samen met veel andere politieke partijen een statement voor kunnen maken en dat we de bevoegdheid kunnen geven aan autoriteiten om hier tegen op te treden.”

“Sociaal, progressief met Bijbelse waarden”

Tijdens de zomer van 2021, richting de gemeenteraadsverkiezingen in 2022, interviewt de ChristenUnie 4 leden over wat hun zoal bezig houdt in de gemeente Epe. Dit is interview 4 van 4: met Jurrian Witteveen. Hij is net benoemd als secretaris van de ChristenUnie afdeling Epe.

Personalia

Naam: Jurrian Witteveen

Leeftijd:  in september wordt hij 21 jaar

Woonplaats: Nijmegen/Epe     

Lid van de ChristenUnie: 2019

Opleiding: bachelor Bestuurskunde afgerond, voorzitter bestuur christelijke studentenvereniging Ichthus Nijmegen

20210809_202204_2

Wat is jouw favoriete plekje in de gemeente Epe?

Jurrian houdt van mountainbiken. Dit doet hij veel in de mooie omgeving van Epe, bijvoorbeeld rondom de Haalberg bij de Ossenstal. Maar toch is dit niet zijn favoriete plekje. Hij vertelt: ”Ik heb over deze vraag goed nagedacht. Het is de werkplaats van mijn vader (technische handelsonderneming Witteveen, red.). Aan deze plek, op het erf van mijn oma, heb ik  goede herinneringen. Vroeger heb ik er veel gespeeld, we deden er leuke activiteiten met de familie en ik kom er nog steeds heel graag.”

Kom je uit deze omgeving?

“Ik ben geboren in Apeldoorn, maar opgegroeid in Epe. Dat vind ik een prachtige gemeente met veel groen. Met veel plezier ben ik naar de basisschool school in Emst geweest en later heb ik op het voortgezet onderwijs in Heerde gezeten. Dat was een mooie periode. Nu ben ik door mijn studie veel in Nijmegen, maar ik kom nog altijd graag in Epe terug.”

Waarom ben je lid van de ChristenUnie?

Jurrian was al jong geïnteresseerd in de politiek. Door zijn studie en de gesprekken met medestudenten is dit versterkt. Daarnaast heeft hij een half jaar stage gelopen bij de provincie Gelderland. Toen hij voor het eerst mocht stemmen, als 18-jarige, viel zijn keus op de ChristenUnie. Jurrian vertelt enthousiast: “De ChristenUnie is sociaal en progressief, met Bijbelse waarden. Dat kan heel goed samengaan. In de rol van secretaris zie ik nog wel een uitdaging. Nu ik een tussenjaar heb, hoop ik er ook wat meer tijd in te kunnen steken. Communicatie met de leden is erg belangrijk.” Het voorzitterschap van de studentenvereniging Ichthus vindt hij erg boeiend en leuk, maar het kost hem wel zo’n 15-20 uur per week.  

Wat vind je belangrijk richting gemeenteraadsverkiezingen 2022?

Daarover heeft Jurrian concrete ideeën. “Investeer in jongeren, zowel als in ouderen. Er zijn voorbeelden uit andere gemeenten hoe ze samen kunnen wonen, waarbij jongeren de ouderen ondersteunen. Ook heb ik onderzoek gedaan naar schuldhulpverlening. Een aanbeveling daarbij is om aan de voorkant schulden te voorkomen door vroegtijdig te signaleren. Dit past bij het sociale karakter van de partij. Mensen met schulden krijgen eerder hulp en het kan de gemeente ook veel geld besparen. Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp, maar ik moet zeggen dat het voor mij als student met een krap budget wel lastig is om daar goed mee bezig te zijn. Afval scheiden doe ik wel heel bewust. Ook stoor ik mij er enorm aan als er zomaar plastic wordt weggegooid. We moeten zuinig zijn op de natuur.”

Heb je nog advies voor de ChristenUnie?

“Spreek de jongeren aan, maak goed gebruik van de sociale media”, zegt hij overtuigd. “Daarom ben ik blij met deze interviews, het is een goede stap om de communicatie te verbeteren.”

© ChristenUnie: interview, tekst, foto, video: door Klaas en Lucy Dijkstra

“Wees eerlijk en transparant”

Tijdens de zomer van 2021, richting de gemeenteraadsverkiezingen in 2022, interviewt de ChristenUnie vier leden over wat hen zoal bezig houdt in de gemeente Epe. Dit is interview 3 van 4: met dhr. Kees Geerling. Hij is jarenlang lid geweest van het bestuur.

Personalia

20210730_115040

Naam: dhr. Kees Geerling

Leeftijd:  66 jaar

Woonplaats: Vaassen

Lid van de ChristenUnie (en voorlopers): sinds 1988

Wat is uw favoriete plekje in de gemeente Epe?

Het antwoord van Kees is verrassend maar ook overtuigd. “Daar zitten we nu, hier ben ik geboren en getogen,” Enthousiast vertelt hij over zijn ouderlijk huis vlakbij de IJssel, waar hij nog altijd woont. “Mijn vader was boer. Ik heb een sterke band met mijn geboortegrond. De IJssel geeft rust, en die vind ik ook erg mooi.” Na de vraag of er toch nog een andere plek is in de gemeente Epe noemt hij Tongeren. Kees en zijn vrouw proberen één keer per week te wandelen en dat doen ze ook graag in die omgeving.

Kom je uit deze omgeving?

Deze vraag is al beantwoord met ja. “Epe is een prachtige gemeente, vol groen”, vertelt Kees. “We zitten op een plek die heel erg mooi is. Dit gebied is een periode bedreigd geweest omdat er een LOG (Landbouw Ontwikkelings Gebied, red.) zou komen.  Dat is een gebied met grote dierenbedrijven bij elkaar. De provincie wilde dit uitvoeren. Gelukkig was er een heel goed team met mensen uit de buurt, die bezwaar gemaakt hebben. Ze hebben het 11 jaar kunnen rekken. Uiteindelijk besliste de EU dat er niet meer zulke grote bedrijven mochten komen. Dat was een gebedsverhoring!“

Waarom ben je lid van de ChristenUnie?

“Dat paste wat christelijke identiteit betreft het beste bij ons”, geeft Kees aan. Je staat volop in de wereld, maar toch mag je het als christenen samen doen. Meneer Segers vind ik een hele integere man. In Epe gaat de samenwerking CU-SGP heel goed. Je ziet wel dat de SGP soms anders staat in het beleid.”

Welke functies heb je vervuld binnen de CU?

Kees legt uit: ”dhr. Van Doleweerd heeft mij destijds gevraagd om in het bestuur te komen. Ik ben zowel secretaris als penningmeester geweest. Het verschil tussen die twee? Secretaris was veel werk! Het was een goed bestuur met mensen uit de buurt, we konden goed samenwerken.” Op de vraag of hij opnieuw in het bestuur zou willen zitten, antwoordt hij ontkennend. “Het is goed geweest zo.”

Wat vind je belangrijk richting gemeenteraadsverkiezingen 2022?

“Groen is een loffelijk streven. Maar hier in de omgeving is een groot zonnepark aangelegd, met subsidie, terwijl de stroom ervan nog niet gebruikt wordt. Ze zijn wel neergezet maar niet aangesloten! Het kan zijn dat er over tien jaar een ander alternatief komt en wat moet je dan met alle zonnepanelen?” Kees geeft aan hoe het wel kan: ”Zonnepanelen op eigen huizen is wel zinvol. Ook is het belangrijk dat alle bedrijven energieneutraal worden. Dan gebruik je als bedrijf de energie die je zelf opwekt.” Duurzaamheid is belangrijk, maar doe het met zorg, is zijn conclusie.

Gaandeweg wordt de naam van Lia de Waard, wethouder van de ChristenUnie, door Kees genoemd. “Ze komt uit de zorg, is gericht op de medemens. Ze staat voor de WMO, dat loopt heel goed binnen de gemeente en dat is haar verdienste”, zegt hij. “Je hoort geen negatieve dingen in de media over de CU, dus als je niets hoort gaat het goed.”

Heb je nog advies voor de ChristenUnie?

Met overtuiging antwoordt Kees: “Geef openheid, wees eerlijk en transparant. Dit moet ook benadrukt worden als je nieuwe mensen zoekt en aanneemt in het bestuur. Gelukkig zijn er nu jongeren die goed zijn met sociale media. Maar zorg ervoor dat er ook mensen in de CU zitten die de gemeente kennen, de buurt, het dialect en de mentaliteit van de mensen. Ze moeten kunnen samenwerken, maar ook de volksaard van de bewoners kennen. Mensen die hier vandaan komen kennen de gemeente, dat is belangrijk om samen te werken.”

 

© ChristenUnie: interview, tekst, foto, video: door Klaas en Lucy Dijkstra

"Overleg en sluit een compromis"

Tijdens de zomer van 2021, richting de gemeenteraadsverkiezingen in 2022, interviewt de ChristenUnie 4 leden over wat hun zoal bezig houdt in de gemeente Epe. Dit is interview 2 van 4: met dhr. G. van Doleweerd.

doleweerd
Personalia
Naam: dhr. G. van Doleweerd
Leeftijd: 86 jaar
Woonplaats: Emst
Lid van de ChristenUnie: zo lang deze partij bestaat
Voorzitter van het bestuur van de RPF en later ChristenUnie; daarnaast was hij werkzaam als directeur van de “School met de Bijbel” te Emst en maakte hij zich op terreinen van kerkelijk leven/jeugdwerk, bijzonder onderwijs, gehandicaptenzorg, vluchtelingenwerk en hartrevalidatie verdienstelijk voor de samenleving.

Wat is uw favoriete plekje in de gemeente Epe?
Daarop heeft dhr. G. van Doleweerd een duidelijk antwoord: “Ik moet elke dag bewegen, als het weer het toelaat fiets ik elke dag. In Gortel ga ik dan op een bankje zitten en geniet ik van wat ik nog kan en mag.” Daarbij moet nog wel vermeldt worden dat hij geen elektrische fiets heeft!

Komt u uit deze omgeving?
“Ik kom van oorsprong uit Zeist”, vertelt dhr. Van Doleweerd. Hij wilde schoolmeester worden en heeft op de kweekschool de Driestar in Krabbendijke (later Gouda) zijn opleiding gevolgd. Toen hij daar op het internaat zat, heeft hij de watersnoodramp meegemaakt. Dit heeft grote indruk gemaakt. Hij vertelt hierover: “ We moesten ons bed uit vanwege de storm en stonden meteen tot onze knieën in het water . De havenmeester vroeg ons om te helpen met zandzakken bij de dijk. Op een gegeven moment dachten we dat de dijk zou doorbreken. We stonden daar met een stel jongens in wanhoop en riepen tot God om hulp. Op dat moment maakten we een wonder mee want het water zakte een halve meter. Later bleek dat het gebeurde omdat er een andere dijk was doorgebroken. Onze redding werd de dood voor anderen”. Na zijn opleiding heeft dhr. Van Doleweerd op verschillende scholen gewerkt. In 1972 werd hij in Emst benoemd als hoofd der school. Zo zullen veel mensen hem ook kennen.

Waarom bent u lid van de ChristenUnie?
De belangstelling voor de politiek heeft dhr. Van Doleweerd van huis uit meegekregen. Voordat de ChristenUnie bestond was hij al lid van de RPF. “Ik ben voorzitter geweest,” vertelt hij. Op de vraag of dat moeilijk was antwoord hij ontkennend. “Ik had al vaak leiding gegeven bij de school, in het bestuur van de HGJB, dus dat zit een beetje in mijn bloed.” Zijn vrouw vult aan: “Het is wel een van zijn kwaliteiten.” Van Doleweerd vindt het belangrijk dat de ChristenUnie actief meedoet in de plaatselijke politiek. “Hoe kunnen we tot een compromis komen en het samen doen?” Die vraag is van belang. In de gemeente Epe is wethouder Lia de Waard-Oudesluijs er namens de ChristenUnie. “Zij presenteert zich vaak en ze is goed zichtbaar”, vindt Van Doleweerd. “Als je de krant volgt is ze regelmatig te zien bij een activiteit.”

Wat vindt u belangrijk richting gemeenteraadsverkiezingen 2022?
“Dat ze op een goede manier inbreng hebben”, is het antwoord. Van Doleweerd vindt dat de partij goed aan de weg moet timmeren. Hoewel hij door zijn leeftijd zelf niet meer actief is voor de partij, wordt het plaatselijke nieuws van de ChristenUnie nog goed gevolgd in huize Van Doleweerd. “Het is fijn om toch invloed te hebben door tot een compromis te komen. Dat is het resultaat van met elkaar overleggen. Vroeger tijdens mijn werk, met de “School met de bijbel” hadden we te maken met verschillende kerkelijke achtergronden en kleuren. Daar ging je ook mee in overleg en zocht je het compromis.”

Heeft u nog advies voor de ChristenUnie?
Een hele concrete tip voor de ChristenUnie gaat over het campagne voeren. Dhr. Van Doleweerd benadrukt dat er posters uitgedeeld kunnen worden, zodat leden (en niet leden) ze voor de ramen kunnen hangen. “Mensen mogen zien dat je voor de ChristenUnie bent en erop stemt,” zegt hij. Ook geeft hij aan dat we als christen in onze houding kunnen laten zien, dat we er zijn voor de naasten, voor de buurt bijvoorbeeld. “We moeten elkaar accepteren en open staan voor elkaar.” Deze levensvisie kenmerkt het leven van dit betrokken echtpaar.
© ChristenUnie: Interview, Tekst, foto, video: door Klaas en Lucy Dijkstra

“Luister goed naar wat er speelt in je omgeving”

Tijdens de zomer van 2021, richting de gemeenteraadsverkiezingen in 2022, interviewt de ChristenUnie 4 leden over wat hun zoal bezig houdt in de gemeente Epe. Dit is interview 1 van 4: met Corné van Erkelens. Hij heeft net afscheid genomen als voorzitter van het bestuur van ChristenUnie Epe.

Personalia

foto voor publicatie 2

Naam: Corné van Erkelens

Leeftijd: 54

Privé situatie: getrouwd, vader van 3 kinderen en opa van 2 kleinkinderen

Lid van de ChristenUnie: al minstens 25 jaar!

Werk: Registerbelastingadviseur/mediator bij zijn eigen bedrijf: Van Erkelens Accountants | Belastingadviseurs Vaassen

Woonplaats: Epe

Wat voor type voorzitter ben je geweest?

“Een voorzitter die niet alles zelf doet maar die kan delegeren”, antwoordt Corné. Hij heeft immers niet de tijd om alles zelf te doen! Dat werd ook de reden om op een gegeven moment te stoppen als voorzitter. Richting de verkiezingen moeten er nieuwe plannen gemaakt worden, daar had hij de tijd niet voor. “Ook wat mijn werk betreft was de combinatie soms wel lastig”, vertelt hij. Onafhankelijkheid in zijn beroep is een must.

Corné is overigens ook secretaris geweest, maar dat sprak hem minder aan. De voorzittersrol paste wel bij hem, zo kon hij “de boel bij elkaar houden”, zoals hij het zelf noemt.  

Wat is je favoriete plekje in de gemeente Epe?

Dat is de omgeving van Gortel, in de buurt van het huis van boswachter Huttinga. "Af en toe kom ik daar  wild tegen, en ik hoop de wolf nog eens te zien”, zegt hij. Corné  houdt erg van het bos, de rust en de natuur. Hij is mede door de coronatijd meer gaan wandelen en doet dit ongeveer 4 tot 5 keer per week. Het is voor hem een uitlaatklep en geeft even rust. Overigens is Corné opgegroeid in Emst en woont hij dus al jaren op de Veluwe.

Waarom ben je lid van de ChristenUnie?

“Ik wil lid zijn van een partij die werkt vanuit een visie op het christelijk geloof”, zegt Corné. “Daarbij is het belangrijk dat je landelijk ook mee doet.” De kernwaarden van de partij staan dicht bij hem.

Hoe sta je in de combi SGP-ChristenUnie?

Er klinkt overtuigd: vasthouden. “Dan sta je als ChristenUnie niet alleen. Nu heb je samen wel een stukje invloed in de gemeente Epe. Je hebt een visie samen, je wilt vanuit een christelijke visie werken. Beide partijen moeten dan kijken naar de positieve kanten, dat wat je samenbindt.”

Wat vind je een belangrijk thema richting gemeenteraadsverkiezingen 2022?

Ondernemerschap, daar ligt Corné zijn hart en leven, en dat vindt hij dan ook een belangrijk onderwerp voor de verkiezingen. “De plaatselijke politiek kan een open oor bieden aan ondernemers en ondernemerschap bevorderen”, stelt hij. Dat doet de gemeente Epe al wel, vindt hij. Hij noemt dat er nog wel sprake is van ‘luchtfietserij’. “Blijf maar met beide benen op de grond”, is zijn advies aan de politiek. “En luister goed naar wat er speelt je omgeving.”

Soms dacht Corné vanuit zijn ondernemersrol wel wat anders dan vanuit zijn rol bij de ChristenUnie. Wanneer we de zondagsopenstelling even aanhalen geeft Corné aan dat het een compromis was. De afspraken hierover waren al eerder gemaakt. “Het heeft geen zin om alleen maar tegen te zijn, omdat je een onderdeel bent van de samenleving”, stelt hij. “Gebruik je invloed juist voor beheersing en sturing.”

Daarnaast is duurzaamheid een belangrijk thema. Hij geeft aan zijn afval heel goed te scheiden, hij heeft zonnepanelen op zijn huis en een energiezuinige ketel. Corné noemt daarnaast als voorbeeld dat de verschillende ondernemers op het bedrijventerrein in Vaassen proberen circulair bezig te zijn. “Goed rentmeesterschap is belangrijk”, stelt hij.

Wat is je toekomstwens voor de ChristenUnie?

”Ik hoop dat de fractie weer mooi bezet zal zijn, en dat de ChristenUnie weer in het college zitting mag nemen”, besluit Corné. “Samen doen en samen gaan is het belangrijkst.”

© ChristenUnie: Interview, Tekst, foto, video: door Klaas en Lucy Dijkstra

Epe wil snel verbod op lachgas

Epe – Het gebruik en de verkoop van lachgas wordt waarschijnlijk snel verboden in Epe. Het gemeentebestuur wil dit verbod opnemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Gisteravond sprak de gemeenteraad erover. “Dit is iets waarmee we zeker zullen gaan instemmen”,  zegt raadslid Wim van den Berg namens de fractie SGP/ChristenUnie. Het toenemende gebruik van lachgas als drug onder jongeren baart de fractie zorgen, omdat het gezondheidsschade en overlast oplevert. De fractie is daarom blij met het voorstel om dit te verbieden. 

Lachgas-1

Daarnaast wordt in deze wijziging van de APV voorgesteld om een aantal gebieden in de gemeente aan te wijzen waarin het gebruik van drugs in het algemeen wordt verboden. “Dit vinden wij ook een goede zaak”,  aldus Wim van den Berg. "We zien graag dat scholen, speeltuinen en gebieden rondom zorginstellingen hierin worden meegenomen. We willen juist onze kinderen en kwetsbaren beschermen tegen overlast.”

Vanwege een ingediend amendement zal de raad pas op 16 september stemmen over dit voorstel. “Wij zullen dit hoe dan ook steunen”, aldus het raadslid van de SGP/ChristenUnie.

Hulp voor psychisch kwetsbaren in eigen omgeving

Epe - Mensen in de gemeente Epe die psychisch kwetsbaar zijn worden in de toekomst vaker in hun eigen omgeving opgevangen. De zorg die ze nodig hebben wordt dan lokaal aangeboden, met hulp van familie en vrienden. Dat staat in het plan ‘Beschermd Thuis 2022-2030’, waarmee de gemeenteraad van Epe donderdagavond 17 juni heeft ingestemd.

De fractie van SGP/ChristenUnie in de Eper gemeenteraad is hier blij mee. “Vanuit ons geloof en onze waarden geloven wij dat kwetsbare mensen onderdeel zijn van onze maatschappij”, aldus Wim van den Berg. “Ook mensen die psychisch kwetsbaar zijn, horen erbij. We zijn niet compleet in perfectie maar mogen compleet zijn in gebrokenheid en kwetsbaarheid.”

Volgens de fractie is het gezond als mensen kunnen worden opgevangen in hun eigen omgeving. De lokale overheid bekijkt dan met hulp van familie en vrienden wat de beste zorg is voor de kwetsbare persoon, met het oog op de toekomst. “We willen niet meer dat kwetsbare mensen weg worden gehaald uit de maatschappij”, aldus Wim van den Berg. “Het is belangrijk dat we leren om zorg te dagen voor elkaar.”

beschermd-wonen-2

Bouw mee met de ChristenUnie in Epe!

Stem je op de ChristenUnie? Ga je voor een duurzaam en sociaal Epe? En vind je het belangrijk dat er een christelijk-sociaal geluid gehoord wordt in de lokale politiek? Meld je dan aan voor de kieslijst van de ChristenUnie in de gemeente Epe. De ChristenUnie-afdeling Epe is op zoek naar enthousiaste en bevlogen mensen die zich kandidaat willen stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart volgend jaar.

Als partij willen we ons werk voor een sociale en duurzame gemeente Epe graag voortzetten. De afgelopen jaren hebben we in de gemeenteraad en via onze wethouder Lia de Waard – Oudesluijs veel mooie dingen bereikt. Met jouw steun hopen we daar ook na de verkiezingen op verder te bouwen. 

ChristenUnie en SGP werken al jaren samen in de gemeente Epe, in een gezamenlijke fractie. Zou je een bijdrage aan deze fractie willen leveren? Lijkt het je iets om de ChristenUnie in de raad te vertegenwoordigen? Of met een niet-verkiesbare plaats de partij steunen met jouw positie en betrokkenheid? Neem dan voor 20 juni contact op met de secretaris van het bestuur, Jurrian Witteveen, via jurwitteveen@gmail.com.

Bestuurswisselingen

De afgelopen periode hebben er wat bestuurswisselingen plaatsgevonden binnen de afdeling van de ChristenUnie Epe.
Allereerst hebben we afscheid genomen van Corné Erkelens als voorzitter. Corné heeft 6 jaar gediend als voorzitter en daarvoor was hij actief als secretaris en algemeen lid. Al met al heeft Corné zo'n 12 jaar in het bestuur gezeten. We zijn blij met zijn inzet en we danken hem voor zijn leiding.

alv april 2021.jpg

In de online Algemene ledenvergadering van April 2021 werd Corné bedankt voor zijn trouwe inzet.

Ook Kees Geerling werd bedankt voor zijn vele jaren in het bestuur. Kees was actief sinds midden jaren '90 in het bestuur en heeft verschillende rollen vervuld waaronder penningmeester en algemeen lid. We zijn dankbaar voor de vele jaren dat Kees in het bestuur heeft gezeten.

Kees Geerling bedankt.jpg

Kees werd verrast met bloemen als dank voor de vele jaren waarin hij in het bestuur van CU Epe diende

Stephan de Bruin (oud secretaris) is in de algemene ledenvergadering benoemd als nieuwe voorzitter. We zijn blij dat hij deze rol op zich wil nemen en we zien de toekomst zonnig tegemoet.

Als nieuwe secretaris willen we graag Jurrian Witteveen aan u voorstellen. Jurrian zorgt voor een nieuwe frisse wind en met zijn jonge jaren brengt hij de gemiddelde leeftijd in het bestuur behoorlijk omlaag. Hieronder stelt Jurrian zichzelf aan u voor:

Jurrian.jpg

Hallo, ik ben Jurrian Witteveen! Ik ben 20 jaar en student Bestuurskunde in Nijmegen, maar ik kom natuurlijk uit het mooie Epe. In mijn vrije tijd houd ik van sporten, maar ik lees ook graag een boek en koken spreekt mij ook aan. Verder ben ik lid van studentenvereniging Ichthus. Hier ben ik samen met andere studenten bezig met het geloof, gezelligheid en vriendschappen. Ook ben ik in de vereniging op verschillende manieren actief. 

Als secretaris van de ChristenUnie Epe zet ik mij onder andere in voor goede communicatie tussen de partij en de leden en denk ik mee over de manier waarop we de partij vorm willen geven. Ik draag de ChristenUnie een warm hart toe en ik vind het mooi om me op deze manier in te kunnen zetten.  

Lang leve de polarisatie…of toch niet?

Dit artikel verscheen op woensdag 3 maart 2021 als bijdrage in het 'Veluws Nieuws'

Als lokale politici zijn we niet direct betrokken bij landelijk politiek. Toch heeft de landelijke politiek een grote invloed op lokale politiek. Kijk maar eens naar gemeenteraadsverkiezingen. Wie zie je op de televisie? Wie bepalen de koers van de politieke partijen? Juist, vaak zijn het de landelijke politici. Inmiddels zijn we een aantal weken verwijderd van de tweede Kamerverkiezingen en inmiddels is de campagne in volle gang. Politici buitelen over elkaar heen om zoveel mogelijk aandacht te krijgen en bij elk praatprogramma zit een vooraanstaand politicus om zijn ‘ongenuanceerde mening’ te geven waarmee hij/zij vervolgens weer kiezers voor zijn partij mee probeert te winnen.

Wat mij de laatste jaren opvalt is de polarisatie van de politiek, juist voor de verkiezingen. Partijen en politici drukken zichzelf stevig uit over bepaalde zaken en plaatsen anderen het liefst recht tegenover zichzelf zodat ‘men echt wat te kiezen heeft’. Dit gebeurt ook vooral onder het mom van ‘opkomen voor je eigen waarden’. Want waar zou Nederland zijn als we niet opkomen voor onze waarden? Wat veel mensen vergeten is dat juist Nederland een land is van het midden. Ons politiek systeem is er juist op gebouwd dat er altijd een meerderheid gevormd moet worden om te kunnen regeren en deze meerderheid vindt men zelden op 1 politieke flank. Dit voorkomt bijvoorbeeld dat er compleet linkse of rechtse regering komt omdat Nederland niet volledig links of rechts gestemd heeft. Gelukkig maar! Want hierdoor moeten we elkaar (ook als politieke partijen) wel vasthouden en zoeken naar compromis en raakvlakken. En is juist het poldermodel niet iets waar Nederland bekend om staat? Is het ‘met elkaar in gesprek blijven ondanks verschillen’ juist niet iets wat ons altijd heel veel heeft gebracht?
Dus de volgende keer dat u zo’n gepolariseerd politiek debat ziet op televisie, bedenk dan: ‘Waarschijnlijk kunnen ze ook best met elkaar samenwerken.’

 

Stefan Pruim

Fractie SGP-ChristenUnie Epe

stefan.jpg

Eper coalitiepartijen herbevestigen samenwerking

Het coalitieakkoord 2018 – 2022 “Sociaal, duurzaam en verbindend”, dat 7 van de 10 gemeenteraadsfracties in 2018 met elkaar vaststelden, wordt deze bestuursperiode onverkort uitgevoerd. Ook het collegeprogramma dat hierop is gebaseerd wordt ongewijzigd voortgezet. Dat hebben Nieuwe Lijn, CDA, SGP/ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, Gemeentebelangen Epe en Epe Liberaal bevestigd, nadat wethouder Robert Scholten van Nieuwe Lijn op 18 februari zijn functie heeft neergelegd.

De partijen en de wethouders zien voldoende aanknopingspunten om de goede samenwerking en de vele werkzaamheden te continueren. Niet alleen bieden het coalitieakkoord en het collegeprogramma hiervoor meer dan voldoende basis, ook de aanpak van de coronacrisis is zeer urgent. Recent heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het beleidskader Herstel- en stimuleringsagenda coronacrisis, waarbij bijna € 5,4 miljoen beschikbaar is om lokale ondersteuning te bieden aan verenigingen, instellingen en ondernemers.

Nieuwe Lijn draagt wethouderskandidaat voor

De partijen en de wethouders menen dat in Epe geen sprake is van een bestuurscrisis. Wel vinden zij dat het noodzakelijk is om met elkaar te spreken over de huidige bestuurscultuur. Dit omdat in de afgelopen periode het aanzien van de gemeente Epe geschaad is door verschillende, vervelende incidenten.

Nieuwe Lijn heeft aangegeven deze week een nieuwe wethouderskandidaat te zullen voordragen, die zo mogelijk op 18 maart door de gemeenteraad kan worden benoemd.

coalitieakkoord epe.jpg