Nieuws

Epe gaat inwoners met schulden beter helpen

foto schuldenEpe – Inwoners van Epe die in de schulden komen, worden voortaan sneller en beter geholpen. Dat staat in het nieuwe beleidsplan ‘Armoede en Schulden’ dat de gemeenteraad vorige week heeft aangenomen. De fractie van SGP-ChristenUnie is hier enthousiast over.

Met het plan wil Epe mensen die in de schulden komen eerder signaleren en samen met hen kijken hoe ze het beste geholpen kunnen worden. De gemeente gaat straks zelf de schulden afkopen bij de verschillende schuldeisers. De persoon is dan slechts alleen nog geld aan de gemeente schuldig.

Dit zorgt voor overzicht en rust. “En dat is erg belangrijk als je in de schulden zit”, stelt de fractie van SGP-ChristenUnie. “We geloven dat mensen die in de schulden zitten met dit nieuwe beleid echt beter worden geholpen.”

De week van Lia

CUer Lia de Waard-Oudesluijs is wethouder in de gemeente Epe. Wat hield haar deze week bezig?

IMG_0035

Terugkijken en vooruitblikken

Elkaar zien en ontmoeten. Kijkt u daar ook zo naar uit? Nu het sociale leven eindelijk weer wat op gang komt na een lange periode van stilte door de coronapandemie, beginnen we aan het laatste deel van de bestuursperiode 2018-2022.

In de zomer heb ik genoten van een heerlijke vakantie in de buurt. We hebben veel gefietst en gewandeld. We wonen in een bijzonder mooie omgeving en daar hebben we dan ook echt van genoten!

Begin september konden we meteen los met de begroting voor 2022. Het college van B&W buigt zich dan over het voorstel vanuit de directie. Het is de laatste begroting van deze periode 2018-2022 en dat voelt best een beetje gek, want deze plannen zullen grotendeels door het nieuwe college ‘uitgevoerd’ gaan worden. Als ik daar dan wat over mijmer en nadenk, dan merk ik dat ik terugkijk en vooruit kijk tegelijk.

We hebben samen met de coalitie mooie dingen bereikt in de afgelopen drieënhalf jaar.

Binnen mijn eigen portefeuille zie ik dat we goed uitvoering kunnen geven aan zorg en ondersteuning en jeugdzorg, zonder geldgebrek. De afgelopen jaren is er landelijk veel aandacht geweest voor de grote financiële tekorten bij gemeenten voor jeugdzorg. In Epe konden we gelukkig steeds binnen de begroting blijven. We moesten wel – soms moeilijke – keuzes maken. Het rijk heeft de laatste twee jaar extra geld vrijgemaakt voor de gemeenten en de verwachting is dat zij dit de komende jaren structureel zullen gaan doen. Gelukkig maar.

Er zijn nog zoveel meer bijzondere initiatieven van start gegaan om de zorg voor wie het nodig heeft in onze gemeente nog beter te maken. We zijn begonnen met het project ‘Grip op zorg’, waarin we zorg anders organiseren om deze ook in de toekomst beschikbaar en betaalbaar te houden.

Een goed programma is opgezet voor jonge en volwassen mantelzorgers, uitgevoerd door Koppel/Swoe. Aandacht voor jonge mantelzorgers is een onderwerp dat onze fractie bij de onderhandelingen in 2018 heeft ingebracht.

De buurtpunten zijn ook zo’n mooi initiatief, waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en dagbesteding laagdrempelig en dichtbij aangeboden wordt.

Elkaar weer zien en ontmoeten. Deelnemen aan sociale activiteiten in de gemeente. Oh wat kijk ik hiernaar uit, en ik verwacht dat ik niet de enige ben! Ik hoop u en jou dan ook gauw eens te ontmoeten. 

Lia de Waard-Oudesluijs (ChristenUnie) nu ook verantwoordelijk voor Sport en Welzijn.

Vaassen – Lia de Waard-Oudesluijs (ChristenUnie) is als wethouder van de gemeente Epe nu ook verantwoordelijk voor Sport en Welzijn. De portefeuilles binnen het college van B en W zijn tot aan de verkiezingen in maart volgend jaar herverdeeld na het vertrek van wethouder Michiel Wiersinga. Gisteren heeft het college hier definitief over besloten.
lia sport      lia sport 3
Zaterdag was Lia de Waard al actief in Vaassen in haar nieuwe rol als wethouder Sport. Ze gaf het startsein voor de eerste wedstrijd rolstoelhandbal bij handbalvereniging CVO. Ook reikte ze een cheque van 750 euro uit aan voetbalvereniging VIOS. VIOS is de eerste vereniging die dit geldbedrag ontvangt voor de organisatie van Kidsclub Event, een openbare activiteit.
De subsidie is onderdeel van de in totaal 5,4 miljoen euro die Epe heeft gereserveerd in het corona stimuleringsfonds. Dit is onder meer bedoeld om het verenigingsleven na de crisis een impuls te geven.

Drugsgebruik verboden in Eper speeltuinen

Epe – Het gebruik van drugs op speelterreinen en in speeltuinen in de gemeente Epe wordt binnenkort strafbaar. Terwijl er genoeg onrust is in politiek Epe heeft de fractie van SGP-ChristenUnie gisteravond met succes een motie mede-ingediend waarmee drugsgebruik op speelplekken verboden wordt. 

speeltuin Hoge Weerd

Behalve D’66 vond de gehele gemeenteraad het voorstel om dit te verbieden een goed idee. Ook burgemeester Tom Horn, portefeuillehouder van openbare orde en veiligheid, sprak zijn steun uit voor deze motie. 

“Deze motie geeft politie en BOA’s de mogelijkheid om op te treden tegen drugsgebruik in speeltuinen”, aldus Stefan Pruim, fractievolger van de SGP-ChristenUnie. “We horen te vaak dat er drugsafval in speeltuinen is aangetroffen of dat er overlast wordt ervaren in speeltuinen.” De fractie vindt het belangrijk dat het plekken zijn waar kinderen veilig kunnen spelen, zonder dat er drugs kan of mag worden gebruikt. “We zijn blij dat we hier samen met veel andere politieke partijen een statement voor kunnen maken en dat we de bevoegdheid kunnen geven aan autoriteiten om hier tegen op te treden.”

“Sociaal, progressief met Bijbelse waarden”

Tijdens de zomer van 2021, richting de gemeenteraadsverkiezingen in 2022, interviewt de ChristenUnie 4 leden over wat hun zoal bezig houdt in de gemeente Epe. Dit is interview 4 van 4: met Jurrian Witteveen. Hij is net benoemd als secretaris van de ChristenUnie afdeling Epe.

Personalia

Naam: Jurrian Witteveen

Leeftijd:  in september wordt hij 21 jaar

Woonplaats: Nijmegen/Epe     

Lid van de ChristenUnie: 2019

Opleiding: bachelor Bestuurskunde afgerond, voorzitter bestuur christelijke studentenvereniging Ichthus Nijmegen

20210809_202204_2

Wat is jouw favoriete plekje in de gemeente Epe?

Jurrian houdt van mountainbiken. Dit doet hij veel in de mooie omgeving van Epe, bijvoorbeeld rondom de Haalberg bij de Ossenstal. Maar toch is dit niet zijn favoriete plekje. Hij vertelt: ”Ik heb over deze vraag goed nagedacht. Het is de werkplaats van mijn vader (technische handelsonderneming Witteveen, red.). Aan deze plek, op het erf van mijn oma, heb ik  goede herinneringen. Vroeger heb ik er veel gespeeld, we deden er leuke activiteiten met de familie en ik kom er nog steeds heel graag.”

Kom je uit deze omgeving?

“Ik ben geboren in Apeldoorn, maar opgegroeid in Epe. Dat vind ik een prachtige gemeente met veel groen. Met veel plezier ben ik naar de basisschool school in Emst geweest en later heb ik op het voortgezet onderwijs in Heerde gezeten. Dat was een mooie periode. Nu ben ik door mijn studie veel in Nijmegen, maar ik kom nog altijd graag in Epe terug.”

Waarom ben je lid van de ChristenUnie?

Jurrian was al jong geïnteresseerd in de politiek. Door zijn studie en de gesprekken met medestudenten is dit versterkt. Daarnaast heeft hij een half jaar stage gelopen bij de provincie Gelderland. Toen hij voor het eerst mocht stemmen, als 18-jarige, viel zijn keus op de ChristenUnie. Jurrian vertelt enthousiast: “De ChristenUnie is sociaal en progressief, met Bijbelse waarden. Dat kan heel goed samengaan. In de rol van secretaris zie ik nog wel een uitdaging. Nu ik een tussenjaar heb, hoop ik er ook wat meer tijd in te kunnen steken. Communicatie met de leden is erg belangrijk.” Het voorzitterschap van de studentenvereniging Ichthus vindt hij erg boeiend en leuk, maar het kost hem wel zo’n 15-20 uur per week.  

Wat vind je belangrijk richting gemeenteraadsverkiezingen 2022?

Daarover heeft Jurrian concrete ideeën. “Investeer in jongeren, zowel als in ouderen. Er zijn voorbeelden uit andere gemeenten hoe ze samen kunnen wonen, waarbij jongeren de ouderen ondersteunen. Ook heb ik onderzoek gedaan naar schuldhulpverlening. Een aanbeveling daarbij is om aan de voorkant schulden te voorkomen door vroegtijdig te signaleren. Dit past bij het sociale karakter van de partij. Mensen met schulden krijgen eerder hulp en het kan de gemeente ook veel geld besparen. Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp, maar ik moet zeggen dat het voor mij als student met een krap budget wel lastig is om daar goed mee bezig te zijn. Afval scheiden doe ik wel heel bewust. Ook stoor ik mij er enorm aan als er zomaar plastic wordt weggegooid. We moeten zuinig zijn op de natuur.”

Heb je nog advies voor de ChristenUnie?

“Spreek de jongeren aan, maak goed gebruik van de sociale media”, zegt hij overtuigd. “Daarom ben ik blij met deze interviews, het is een goede stap om de communicatie te verbeteren.”

© ChristenUnie: interview, tekst, foto, video: door Klaas en Lucy Dijkstra

“Wees eerlijk en transparant”

Tijdens de zomer van 2021, richting de gemeenteraadsverkiezingen in 2022, interviewt de ChristenUnie vier leden over wat hen zoal bezig houdt in de gemeente Epe. Dit is interview 3 van 4: met dhr. Kees Geerling. Hij is jarenlang lid geweest van het bestuur.

Personalia

20210730_115040

Naam: dhr. Kees Geerling

Leeftijd:  66 jaar

Woonplaats: Vaassen

Lid van de ChristenUnie (en voorlopers): sinds 1988

Wat is uw favoriete plekje in de gemeente Epe?

Het antwoord van Kees is verrassend maar ook overtuigd. “Daar zitten we nu, hier ben ik geboren en getogen,” Enthousiast vertelt hij over zijn ouderlijk huis vlakbij de IJssel, waar hij nog altijd woont. “Mijn vader was boer. Ik heb een sterke band met mijn geboortegrond. De IJssel geeft rust, en die vind ik ook erg mooi.” Na de vraag of er toch nog een andere plek is in de gemeente Epe noemt hij Tongeren. Kees en zijn vrouw proberen één keer per week te wandelen en dat doen ze ook graag in die omgeving.

Kom je uit deze omgeving?

Deze vraag is al beantwoord met ja. “Epe is een prachtige gemeente, vol groen”, vertelt Kees. “We zitten op een plek die heel erg mooi is. Dit gebied is een periode bedreigd geweest omdat er een LOG (Landbouw Ontwikkelings Gebied, red.) zou komen.  Dat is een gebied met grote dierenbedrijven bij elkaar. De provincie wilde dit uitvoeren. Gelukkig was er een heel goed team met mensen uit de buurt, die bezwaar gemaakt hebben. Ze hebben het 11 jaar kunnen rekken. Uiteindelijk besliste de EU dat er niet meer zulke grote bedrijven mochten komen. Dat was een gebedsverhoring!“

Waarom ben je lid van de ChristenUnie?

“Dat paste wat christelijke identiteit betreft het beste bij ons”, geeft Kees aan. Je staat volop in de wereld, maar toch mag je het als christenen samen doen. Meneer Segers vind ik een hele integere man. In Epe gaat de samenwerking CU-SGP heel goed. Je ziet wel dat de SGP soms anders staat in het beleid.”

Welke functies heb je vervuld binnen de CU?

Kees legt uit: ”dhr. Van Doleweerd heeft mij destijds gevraagd om in het bestuur te komen. Ik ben zowel secretaris als penningmeester geweest. Het verschil tussen die twee? Secretaris was veel werk! Het was een goed bestuur met mensen uit de buurt, we konden goed samenwerken.” Op de vraag of hij opnieuw in het bestuur zou willen zitten, antwoordt hij ontkennend. “Het is goed geweest zo.”

Wat vind je belangrijk richting gemeenteraadsverkiezingen 2022?

“Groen is een loffelijk streven. Maar hier in de omgeving is een groot zonnepark aangelegd, met subsidie, terwijl de stroom ervan nog niet gebruikt wordt. Ze zijn wel neergezet maar niet aangesloten! Het kan zijn dat er over tien jaar een ander alternatief komt en wat moet je dan met alle zonnepanelen?” Kees geeft aan hoe het wel kan: ”Zonnepanelen op eigen huizen is wel zinvol. Ook is het belangrijk dat alle bedrijven energieneutraal worden. Dan gebruik je als bedrijf de energie die je zelf opwekt.” Duurzaamheid is belangrijk, maar doe het met zorg, is zijn conclusie.

Gaandeweg wordt de naam van Lia de Waard, wethouder van de ChristenUnie, door Kees genoemd. “Ze komt uit de zorg, is gericht op de medemens. Ze staat voor de WMO, dat loopt heel goed binnen de gemeente en dat is haar verdienste”, zegt hij. “Je hoort geen negatieve dingen in de media over de CU, dus als je niets hoort gaat het goed.”

Heb je nog advies voor de ChristenUnie?

Met overtuiging antwoordt Kees: “Geef openheid, wees eerlijk en transparant. Dit moet ook benadrukt worden als je nieuwe mensen zoekt en aanneemt in het bestuur. Gelukkig zijn er nu jongeren die goed zijn met sociale media. Maar zorg ervoor dat er ook mensen in de CU zitten die de gemeente kennen, de buurt, het dialect en de mentaliteit van de mensen. Ze moeten kunnen samenwerken, maar ook de volksaard van de bewoners kennen. Mensen die hier vandaan komen kennen de gemeente, dat is belangrijk om samen te werken.”

 

© ChristenUnie: interview, tekst, foto, video: door Klaas en Lucy Dijkstra

"Overleg en sluit een compromis"

Tijdens de zomer van 2021, richting de gemeenteraadsverkiezingen in 2022, interviewt de ChristenUnie 4 leden over wat hun zoal bezig houdt in de gemeente Epe. Dit is interview 2 van 4: met dhr. G. van Doleweerd.

doleweerd
Personalia
Naam: dhr. G. van Doleweerd
Leeftijd: 86 jaar
Woonplaats: Emst
Lid van de ChristenUnie: zo lang deze partij bestaat
Voorzitter van het bestuur van de RPF en later ChristenUnie; daarnaast was hij werkzaam als directeur van de “School met de Bijbel” te Emst en maakte hij zich op terreinen van kerkelijk leven/jeugdwerk, bijzonder onderwijs, gehandicaptenzorg, vluchtelingenwerk en hartrevalidatie verdienstelijk voor de samenleving.

Wat is uw favoriete plekje in de gemeente Epe?
Daarop heeft dhr. G. van Doleweerd een duidelijk antwoord: “Ik moet elke dag bewegen, als het weer het toelaat fiets ik elke dag. In Gortel ga ik dan op een bankje zitten en geniet ik van wat ik nog kan en mag.” Daarbij moet nog wel vermeldt worden dat hij geen elektrische fiets heeft!

Komt u uit deze omgeving?
“Ik kom van oorsprong uit Zeist”, vertelt dhr. Van Doleweerd. Hij wilde schoolmeester worden en heeft op de kweekschool de Driestar in Krabbendijke (later Gouda) zijn opleiding gevolgd. Toen hij daar op het internaat zat, heeft hij de watersnoodramp meegemaakt. Dit heeft grote indruk gemaakt. Hij vertelt hierover: “ We moesten ons bed uit vanwege de storm en stonden meteen tot onze knieën in het water . De havenmeester vroeg ons om te helpen met zandzakken bij de dijk. Op een gegeven moment dachten we dat de dijk zou doorbreken. We stonden daar met een stel jongens in wanhoop en riepen tot God om hulp. Op dat moment maakten we een wonder mee want het water zakte een halve meter. Later bleek dat het gebeurde omdat er een andere dijk was doorgebroken. Onze redding werd de dood voor anderen”. Na zijn opleiding heeft dhr. Van Doleweerd op verschillende scholen gewerkt. In 1972 werd hij in Emst benoemd als hoofd der school. Zo zullen veel mensen hem ook kennen.

Waarom bent u lid van de ChristenUnie?
De belangstelling voor de politiek heeft dhr. Van Doleweerd van huis uit meegekregen. Voordat de ChristenUnie bestond was hij al lid van de RPF. “Ik ben voorzitter geweest,” vertelt hij. Op de vraag of dat moeilijk was antwoord hij ontkennend. “Ik had al vaak leiding gegeven bij de school, in het bestuur van de HGJB, dus dat zit een beetje in mijn bloed.” Zijn vrouw vult aan: “Het is wel een van zijn kwaliteiten.” Van Doleweerd vindt het belangrijk dat de ChristenUnie actief meedoet in de plaatselijke politiek. “Hoe kunnen we tot een compromis komen en het samen doen?” Die vraag is van belang. In de gemeente Epe is wethouder Lia de Waard-Oudesluijs er namens de ChristenUnie. “Zij presenteert zich vaak en ze is goed zichtbaar”, vindt Van Doleweerd. “Als je de krant volgt is ze regelmatig te zien bij een activiteit.”

Wat vindt u belangrijk richting gemeenteraadsverkiezingen 2022?
“Dat ze op een goede manier inbreng hebben”, is het antwoord. Van Doleweerd vindt dat de partij goed aan de weg moet timmeren. Hoewel hij door zijn leeftijd zelf niet meer actief is voor de partij, wordt het plaatselijke nieuws van de ChristenUnie nog goed gevolgd in huize Van Doleweerd. “Het is fijn om toch invloed te hebben door tot een compromis te komen. Dat is het resultaat van met elkaar overleggen. Vroeger tijdens mijn werk, met de “School met de bijbel” hadden we te maken met verschillende kerkelijke achtergronden en kleuren. Daar ging je ook mee in overleg en zocht je het compromis.”

Heeft u nog advies voor de ChristenUnie?
Een hele concrete tip voor de ChristenUnie gaat over het campagne voeren. Dhr. Van Doleweerd benadrukt dat er posters uitgedeeld kunnen worden, zodat leden (en niet leden) ze voor de ramen kunnen hangen. “Mensen mogen zien dat je voor de ChristenUnie bent en erop stemt,” zegt hij. Ook geeft hij aan dat we als christen in onze houding kunnen laten zien, dat we er zijn voor de naasten, voor de buurt bijvoorbeeld. “We moeten elkaar accepteren en open staan voor elkaar.” Deze levensvisie kenmerkt het leven van dit betrokken echtpaar.
© ChristenUnie: Interview, Tekst, foto, video: door Klaas en Lucy Dijkstra

“Luister goed naar wat er speelt in je omgeving”

Tijdens de zomer van 2021, richting de gemeenteraadsverkiezingen in 2022, interviewt de ChristenUnie 4 leden over wat hun zoal bezig houdt in de gemeente Epe. Dit is interview 1 van 4: met Corné van Erkelens. Hij heeft net afscheid genomen als voorzitter van het bestuur van ChristenUnie Epe.

Personalia

foto voor publicatie 2

Naam: Corné van Erkelens

Leeftijd: 54

Privé situatie: getrouwd, vader van 3 kinderen en opa van 2 kleinkinderen

Lid van de ChristenUnie: al minstens 25 jaar!

Werk: Registerbelastingadviseur/mediator bij zijn eigen bedrijf: Van Erkelens Accountants | Belastingadviseurs Vaassen

Woonplaats: Epe

Wat voor type voorzitter ben je geweest?

“Een voorzitter die niet alles zelf doet maar die kan delegeren”, antwoordt Corné. Hij heeft immers niet de tijd om alles zelf te doen! Dat werd ook de reden om op een gegeven moment te stoppen als voorzitter. Richting de verkiezingen moeten er nieuwe plannen gemaakt worden, daar had hij de tijd niet voor. “Ook wat mijn werk betreft was de combinatie soms wel lastig”, vertelt hij. Onafhankelijkheid in zijn beroep is een must.

Corné is overigens ook secretaris geweest, maar dat sprak hem minder aan. De voorzittersrol paste wel bij hem, zo kon hij “de boel bij elkaar houden”, zoals hij het zelf noemt.  

Wat is je favoriete plekje in de gemeente Epe?

Dat is de omgeving van Gortel, in de buurt van het huis van boswachter Huttinga. "Af en toe kom ik daar  wild tegen, en ik hoop de wolf nog eens te zien”, zegt hij. Corné  houdt erg van het bos, de rust en de natuur. Hij is mede door de coronatijd meer gaan wandelen en doet dit ongeveer 4 tot 5 keer per week. Het is voor hem een uitlaatklep en geeft even rust. Overigens is Corné opgegroeid in Emst en woont hij dus al jaren op de Veluwe.

Waarom ben je lid van de ChristenUnie?

“Ik wil lid zijn van een partij die werkt vanuit een visie op het christelijk geloof”, zegt Corné. “Daarbij is het belangrijk dat je landelijk ook mee doet.” De kernwaarden van de partij staan dicht bij hem.

Hoe sta je in de combi SGP-ChristenUnie?

Er klinkt overtuigd: vasthouden. “Dan sta je als ChristenUnie niet alleen. Nu heb je samen wel een stukje invloed in de gemeente Epe. Je hebt een visie samen, je wilt vanuit een christelijke visie werken. Beide partijen moeten dan kijken naar de positieve kanten, dat wat je samenbindt.”

Wat vind je een belangrijk thema richting gemeenteraadsverkiezingen 2022?

Ondernemerschap, daar ligt Corné zijn hart en leven, en dat vindt hij dan ook een belangrijk onderwerp voor de verkiezingen. “De plaatselijke politiek kan een open oor bieden aan ondernemers en ondernemerschap bevorderen”, stelt hij. Dat doet de gemeente Epe al wel, vindt hij. Hij noemt dat er nog wel sprake is van ‘luchtfietserij’. “Blijf maar met beide benen op de grond”, is zijn advies aan de politiek. “En luister goed naar wat er speelt je omgeving.”

Soms dacht Corné vanuit zijn ondernemersrol wel wat anders dan vanuit zijn rol bij de ChristenUnie. Wanneer we de zondagsopenstelling even aanhalen geeft Corné aan dat het een compromis was. De afspraken hierover waren al eerder gemaakt. “Het heeft geen zin om alleen maar tegen te zijn, omdat je een onderdeel bent van de samenleving”, stelt hij. “Gebruik je invloed juist voor beheersing en sturing.”

Daarnaast is duurzaamheid een belangrijk thema. Hij geeft aan zijn afval heel goed te scheiden, hij heeft zonnepanelen op zijn huis en een energiezuinige ketel. Corné noemt daarnaast als voorbeeld dat de verschillende ondernemers op het bedrijventerrein in Vaassen proberen circulair bezig te zijn. “Goed rentmeesterschap is belangrijk”, stelt hij.

Wat is je toekomstwens voor de ChristenUnie?

”Ik hoop dat de fractie weer mooi bezet zal zijn, en dat de ChristenUnie weer in het college zitting mag nemen”, besluit Corné. “Samen doen en samen gaan is het belangrijkst.”

© ChristenUnie: Interview, Tekst, foto, video: door Klaas en Lucy Dijkstra

Epe wil snel verbod op lachgas

Epe – Het gebruik en de verkoop van lachgas wordt waarschijnlijk snel verboden in Epe. Het gemeentebestuur wil dit verbod opnemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Gisteravond sprak de gemeenteraad erover. “Dit is iets waarmee we zeker zullen gaan instemmen”,  zegt raadslid Wim van den Berg namens de fractie SGP/ChristenUnie. Het toenemende gebruik van lachgas als drug onder jongeren baart de fractie zorgen, omdat het gezondheidsschade en overlast oplevert. De fractie is daarom blij met het voorstel om dit te verbieden. 

Lachgas-1

Daarnaast wordt in deze wijziging van de APV voorgesteld om een aantal gebieden in de gemeente aan te wijzen waarin het gebruik van drugs in het algemeen wordt verboden. “Dit vinden wij ook een goede zaak”,  aldus Wim van den Berg. "We zien graag dat scholen, speeltuinen en gebieden rondom zorginstellingen hierin worden meegenomen. We willen juist onze kinderen en kwetsbaren beschermen tegen overlast.”

Vanwege een ingediend amendement zal de raad pas op 16 september stemmen over dit voorstel. “Wij zullen dit hoe dan ook steunen”, aldus het raadslid van de SGP/ChristenUnie.

Hulp voor psychisch kwetsbaren in eigen omgeving

Epe - Mensen in de gemeente Epe die psychisch kwetsbaar zijn worden in de toekomst vaker in hun eigen omgeving opgevangen. De zorg die ze nodig hebben wordt dan lokaal aangeboden, met hulp van familie en vrienden. Dat staat in het plan ‘Beschermd Thuis 2022-2030’, waarmee de gemeenteraad van Epe donderdagavond 17 juni heeft ingestemd.

De fractie van SGP/ChristenUnie in de Eper gemeenteraad is hier blij mee. “Vanuit ons geloof en onze waarden geloven wij dat kwetsbare mensen onderdeel zijn van onze maatschappij”, aldus Wim van den Berg. “Ook mensen die psychisch kwetsbaar zijn, horen erbij. We zijn niet compleet in perfectie maar mogen compleet zijn in gebrokenheid en kwetsbaarheid.”

Volgens de fractie is het gezond als mensen kunnen worden opgevangen in hun eigen omgeving. De lokale overheid bekijkt dan met hulp van familie en vrienden wat de beste zorg is voor de kwetsbare persoon, met het oog op de toekomst. “We willen niet meer dat kwetsbare mensen weg worden gehaald uit de maatschappij”, aldus Wim van den Berg. “Het is belangrijk dat we leren om zorg te dagen voor elkaar.”

beschermd-wonen-2

Bouw mee met de ChristenUnie in Epe!

Stem je op de ChristenUnie? Ga je voor een duurzaam en sociaal Epe? En vind je het belangrijk dat er een christelijk-sociaal geluid gehoord wordt in de lokale politiek? Meld je dan aan voor de kieslijst van de ChristenUnie in de gemeente Epe. De ChristenUnie-afdeling Epe is op zoek naar enthousiaste en bevlogen mensen die zich kandidaat willen stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart volgend jaar.

Als partij willen we ons werk voor een sociale en duurzame gemeente Epe graag voortzetten. De afgelopen jaren hebben we in de gemeenteraad en via onze wethouder Lia de Waard – Oudesluijs veel mooie dingen bereikt. Met jouw steun hopen we daar ook na de verkiezingen op verder te bouwen. 

ChristenUnie en SGP werken al jaren samen in de gemeente Epe, in een gezamenlijke fractie. Zou je een bijdrage aan deze fractie willen leveren? Lijkt het je iets om de ChristenUnie in de raad te vertegenwoordigen? Of met een niet-verkiesbare plaats de partij steunen met jouw positie en betrokkenheid? Neem dan voor 20 juni contact op met de secretaris van het bestuur, Jurrian Witteveen, via jurwitteveen@gmail.com.

Bestuurswisselingen

De afgelopen periode hebben er wat bestuurswisselingen plaatsgevonden binnen de afdeling van de ChristenUnie Epe.
Allereerst hebben we afscheid genomen van Corné Erkelens als voorzitter. Corné heeft 6 jaar gediend als voorzitter en daarvoor was hij actief als secretaris en algemeen lid. Al met al heeft Corné zo'n 12 jaar in het bestuur gezeten. We zijn blij met zijn inzet en we danken hem voor zijn leiding.

alv april 2021.jpg

In de online Algemene ledenvergadering van April 2021 werd Corné bedankt voor zijn trouwe inzet.

Ook Kees Geerling werd bedankt voor zijn vele jaren in het bestuur. Kees was actief sinds midden jaren '90 in het bestuur en heeft verschillende rollen vervuld waaronder penningmeester en algemeen lid. We zijn dankbaar voor de vele jaren dat Kees in het bestuur heeft gezeten.

Kees Geerling bedankt.jpg

Kees werd verrast met bloemen als dank voor de vele jaren waarin hij in het bestuur van CU Epe diende

Stephan de Bruin (oud secretaris) is in de algemene ledenvergadering benoemd als nieuwe voorzitter. We zijn blij dat hij deze rol op zich wil nemen en we zien de toekomst zonnig tegemoet.

Als nieuwe secretaris willen we graag Jurrian Witteveen aan u voorstellen. Jurrian zorgt voor een nieuwe frisse wind en met zijn jonge jaren brengt hij de gemiddelde leeftijd in het bestuur behoorlijk omlaag. Hieronder stelt Jurrian zichzelf aan u voor:

Jurrian.jpg

Hallo, ik ben Jurrian Witteveen! Ik ben 20 jaar en student Bestuurskunde in Nijmegen, maar ik kom natuurlijk uit het mooie Epe. In mijn vrije tijd houd ik van sporten, maar ik lees ook graag een boek en koken spreekt mij ook aan. Verder ben ik lid van studentenvereniging Ichthus. Hier ben ik samen met andere studenten bezig met het geloof, gezelligheid en vriendschappen. Ook ben ik in de vereniging op verschillende manieren actief. 

Als secretaris van de ChristenUnie Epe zet ik mij onder andere in voor goede communicatie tussen de partij en de leden en denk ik mee over de manier waarop we de partij vorm willen geven. Ik draag de ChristenUnie een warm hart toe en ik vind het mooi om me op deze manier in te kunnen zetten.  

Lang leve de polarisatie…of toch niet?

Dit artikel verscheen op woensdag 3 maart 2021 als bijdrage in het 'Veluws Nieuws'

Als lokale politici zijn we niet direct betrokken bij landelijk politiek. Toch heeft de landelijke politiek een grote invloed op lokale politiek. Kijk maar eens naar gemeenteraadsverkiezingen. Wie zie je op de televisie? Wie bepalen de koers van de politieke partijen? Juist, vaak zijn het de landelijke politici. Inmiddels zijn we een aantal weken verwijderd van de tweede Kamerverkiezingen en inmiddels is de campagne in volle gang. Politici buitelen over elkaar heen om zoveel mogelijk aandacht te krijgen en bij elk praatprogramma zit een vooraanstaand politicus om zijn ‘ongenuanceerde mening’ te geven waarmee hij/zij vervolgens weer kiezers voor zijn partij mee probeert te winnen.

Wat mij de laatste jaren opvalt is de polarisatie van de politiek, juist voor de verkiezingen. Partijen en politici drukken zichzelf stevig uit over bepaalde zaken en plaatsen anderen het liefst recht tegenover zichzelf zodat ‘men echt wat te kiezen heeft’. Dit gebeurt ook vooral onder het mom van ‘opkomen voor je eigen waarden’. Want waar zou Nederland zijn als we niet opkomen voor onze waarden? Wat veel mensen vergeten is dat juist Nederland een land is van het midden. Ons politiek systeem is er juist op gebouwd dat er altijd een meerderheid gevormd moet worden om te kunnen regeren en deze meerderheid vindt men zelden op 1 politieke flank. Dit voorkomt bijvoorbeeld dat er compleet linkse of rechtse regering komt omdat Nederland niet volledig links of rechts gestemd heeft. Gelukkig maar! Want hierdoor moeten we elkaar (ook als politieke partijen) wel vasthouden en zoeken naar compromis en raakvlakken. En is juist het poldermodel niet iets waar Nederland bekend om staat? Is het ‘met elkaar in gesprek blijven ondanks verschillen’ juist niet iets wat ons altijd heel veel heeft gebracht?
Dus de volgende keer dat u zo’n gepolariseerd politiek debat ziet op televisie, bedenk dan: ‘Waarschijnlijk kunnen ze ook best met elkaar samenwerken.’

 

Stefan Pruim

Fractie SGP-ChristenUnie Epe

stefan.jpg

Eper coalitiepartijen herbevestigen samenwerking

Het coalitieakkoord 2018 – 2022 “Sociaal, duurzaam en verbindend”, dat 7 van de 10 gemeenteraadsfracties in 2018 met elkaar vaststelden, wordt deze bestuursperiode onverkort uitgevoerd. Ook het collegeprogramma dat hierop is gebaseerd wordt ongewijzigd voortgezet. Dat hebben Nieuwe Lijn, CDA, SGP/ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, Gemeentebelangen Epe en Epe Liberaal bevestigd, nadat wethouder Robert Scholten van Nieuwe Lijn op 18 februari zijn functie heeft neergelegd.

De partijen en de wethouders zien voldoende aanknopingspunten om de goede samenwerking en de vele werkzaamheden te continueren. Niet alleen bieden het coalitieakkoord en het collegeprogramma hiervoor meer dan voldoende basis, ook de aanpak van de coronacrisis is zeer urgent. Recent heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het beleidskader Herstel- en stimuleringsagenda coronacrisis, waarbij bijna € 5,4 miljoen beschikbaar is om lokale ondersteuning te bieden aan verenigingen, instellingen en ondernemers.

Nieuwe Lijn draagt wethouderskandidaat voor

De partijen en de wethouders menen dat in Epe geen sprake is van een bestuurscrisis. Wel vinden zij dat het noodzakelijk is om met elkaar te spreken over de huidige bestuurscultuur. Dit omdat in de afgelopen periode het aanzien van de gemeente Epe geschaad is door verschillende, vervelende incidenten.

Nieuwe Lijn heeft aangegeven deze week een nieuwe wethouderskandidaat te zullen voordragen, die zo mogelijk op 18 maart door de gemeenteraad kan worden benoemd.

coalitieakkoord epe.jpg